You are here: Home » Faluház eMOP » Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Közművelődési szolgáltatások:

  • közművelődési, közösségi művelődési programok, fedett és szabadtéri kulturális rendezvények,
  • könyvtári, mozgókönyvtári feladatok ellátása,
  • kiállítóhely biztosítása,
  • helyi újság, médium szerkesztése.

Foglalkoztatási szolgáltatások:

  • Foglalkoztatási Információs Pont működtetése,
  • távmunka lehetőségek megalapozása, biztosítása,
  • munkaerőpiaci képzések szervezése,
  • iskolarendszeren kívüli oktatás (számítástechnika, nyelv, stb.),
  • készség- és kompetenciafejlesztő tréningek szervezése,
  • távoktatás lehetőségének biztosítása,
  • foglalkoztatási programok szervezése.

Gyermek-, ifjúsági és sport szolgáltatások:

  • ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás,
  • szabadidős, sport, prevenciós szolgáltatások, közösségi programok,
  • fiatalok által szervezett közösségi programok szakmai támogatása.

Szociális szolgáltatások:

  • szociális információs szolgáltatás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői bázishely, fogadóóra,
  • mentálhigiénés szolgáltatások.

Lakossági ügyfélszolgálat szolgáltatások:

  • elektronikus végpont, IT tanácsadás,
  • irodai szolgáltatások,
  • beadványok, kérelmek elkészítésében való segítségnyújtás,
  • tájékoztatás, időpont kérés (orvos, szakambulancia, okmányiroda, stb.),
  • infópont (kiadványok, turisztikai információs és értékesítési pont, EU információs szolgáltatás, stb.),
  • fogadóóra, iroda kialakítás ( pl.: Falugazdász, Esélyek Háza, Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, Civil Szolgáltató Központ, stb.),
  • a lakosság informáltságának biztosítása, kiadványok szerkesztése, helyi médium szerkesztése, hirdetőtábla működtetése.

Civil iroda és koordináció:

  • a közösségek fejlődését, a közösségi tervezést, a helyi állampolgári részvételt és a civil társadalom fejlesztését szolgáló programok szervezése,
  • civil tanácsadás, alakuláshoz, működéshez való segítségnyújtás,
  • pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment,
  • az Alsómocsoládi Civil Alap adminisztratív hátterének biztosítása,
  • közösségi tér biztosítása.