You are here: Home » Egyéb » Alsómocsolád Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Alsómocsolád Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Titkárságiadminisztrátor munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2018. május 1 – 2018. október 31. –ig tartó munkaviszony, amely kölcsönös elégedettség esetén köztisztviselői jogviszonnyá alakul át.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: Baranya megye, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Titkársági adminisztrációs feladatok.

 Jogállás és bérezés A Munka Törvénykönyve szerint.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Érettségi, vagy középiskolai végzettség.

(Közszolgálati, munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés előny, de nem feltétlenül szükséges.)

 • Erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office).

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
 • Egyéb képzettséget, kompetenciát igazoló iratok másolata

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veréb Zoltánné Kirendeltség vezető. nyújt, a 30/916-4231-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Alsómocsolád Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. ).
 • Elektronikus úton Dicső László részére a mocsolad@t-online.hue-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Alsómocsolád Község Önkormányzatának polgármesterebírálja el, a pályázatok benyújtására előírt határidő lejártát követően. A pályázatának elbírálásáról minden pályázó írásbeli értesítést kap. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek nyilvánítása jogát fenntartja.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26

Leave a Reply