You are here: Home » Egyéb » Megvalósítás alatt a testvértelepülési pályázatunk

Megvalósítás alatt a testvértelepülési pályázatunk

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának 21/2018. (03.06.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján, a BGA 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére Alsómocsolád Község Önkormányzata részére “Közös gyökereinktől a közös jövőnk felé” nevű program megvalósítása céljából 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A pályázat célja a több mint 20 éve fennálló testvértelepülési kapcsolat megerősítése, valamint a két településen, Alsómocsoládon és Máréfalván felhalmozott település- és társadalomfejlesztési tapasztalatok, módszerek kölcsönös megismerése, átadása, a fejlesztési irányok kijelölése, és a kulturális élmények közös megélése.

A program keretében 2 alkalommal valósul meg tanulmányi út. Az Alsómocsoládiak 2018. május 28. és június 01. között látogattak el Máréfalvára, ahol a települési jellegzetességek, hagyományok és szokások megismerésén és megélésén túl, szakmai program keretében ismerték meg a közösségfejlesztő gyakorlatokat és módszereket, az önkéntesség helyi sajátosságait, valamint a települési identitás erősítése érdekében végzett feladatokat. A máréfalvi tanulmányi csoport 2018. augusztusában látogat Alsómocsoládra, és az állampolgári részvételen alapuló tervezési folyamatokat, a három szektor együttműködésének alapjait, valamint az integrált településfejlesztési folyamatok kidolgozásának és megvalósításának gyakorlatát fogják megismerni.

 

Leave a Reply