You are here: Home » Térítési díj

Térítési díj

TÉRÍTÉSI DÍJ

A Fenntartó a személyes gondoskodás körében tartozó szociális ellátásért térítési díjat (intézményi térítési díjat) állapít meg, amelyet a Szociális Törvényben (1993. évi III. törvény) illetve 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, a helyi önkormányzati rendeletében, valamint a gondozottal kötött megállapodásban foglaltak szerint kell fizetni.

Az intézményi térítési díj összege 2017. március 01-jétől: 84.000,- Ft/hó, azaz 2.800,- Ft/nap.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik (Jelentős pénzvagyon: azon felüli rész,t kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egy évi összegét meghaladja), a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet jelentős pénzvagyonából kell fedezni.

Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 96-od részének és az jövedelemhányadnak az az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 2/A §. (1-2) bekezdése szerint az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy,  írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb 3 év időtartamra, mely időtartam meghosszabbítható. Ez esetben jövedelemvizsgálatra nem került sor.

A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg a jövedelem illetve vagyonvizsgálatot követően, melyről jövedelemigazolást állít ki.

403 total views, 1 views today

Leave a Reply

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien