Újra Szociális Földprogram!

Feltöltve: 2014-08-28

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzata 2014. év második felében is lehetőséget kapott a Szociális Földprogramban való részvételre!

A program keretében az önkormányzat a helyi rendeletben szabályozott feltételek mellett családonként 1 db malacot biztosít a szociálisan rászoruló kérelmezők részére kezdő takarmánnyal.

A programban az vehet részt, aki

nyilatkozik, hogy részt kíván venni a program megvalósításában,

  • vállalja, hogy a program előírásait betartja, részt vesz a 20 órás felkészítő előadássorozaton,
  • a családban az 1 főre eső, és az egyedülálló személy havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg, amelynek összege 114.000 Ft,
  • családonként 1 fő vehet részt a programban.

Fontos tudnivaló: az állatok nevelésére minden támogatottal szerződést köt az önkormányzat, melyben rögzítésre kerül, hogy a malacot a vágósúlya eléréséig (120 kg) nem lehet levágni, addig az állat tulajdonosa az önkormányzat, majd 120 kg súly felett a gondozó rendelkezik az állattal, az állat az ő tulajdonába kerül.

Az előzetes igényfelmérések során a helyiek közül többen jelezték, hogy nem szívesen nevelnének malacot az általunk tervezett eredeti időpontokban, november-decemberben, ezért módosítottuk az állatkihelyezéseket 2015. januárra, melyhez igazodva az alábbiak szerint módosul a program időbeli ütemezése:

 

2014. július 01. Programkezdés
2014. augusztus Támogatási szerződés megkötése

2014. szeptember-október

Toborzás, kedvezményezettek bevonása, együttműködési megállapodások megkötése

2014. november-december

20 órás képzés lebonyolítása, felkészülés az állatok kihelyezésére
2015. január Állatkihelyezés, tápkiosztás


Legfrissebb híreink