Helyi közösségi akadémia

Feltöltve: 2015-01-15

Mi Alsómocsoládiak hisszük, hogy egy település életképességének és fejlesztési elképzeléseinek fundamentumát a közösen megfogalmazott reális jövőképünk alkotja. A jövőkép erősíti a település lakosságának összetartozás, -és identitástudatát, kijelöli a fejlesztési irányvonalakat, melytől az adott település életképes, élhető, vonzó maradhat, még inkább azzá válhat. Ezért fordítunk nagy gondot a jövőkép kialakításának, a küldetés, a stratégiai terv megfogalmazásának, folyamatos karbantartásának, aktualizálásának biztosítására. A Helyi Közösségi Akadémia jó alkalmat kínált erre.
A Helyi Közösségi Akadémia (HKA) egy ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 pályázati forrásból megvalósuló projekt, amelynek célja, hogy segítsen a benne résztvevő 77 település önkormányzatának előkészíteni és megalkotni egy stratégiai tervet. Alsómocsolád is a 77 település egyike, ezért itt is megvalósult a három napos tervezés, amelyen a helyi lakosokon felül az Önkormányzat és az Alapítvány dolgozói, valamint néhány meghívott vendég vett részt.
Az első alkalomra 2014. november 12-én került sor, amely egy ismerkedéssel kezdődött, amit különböző csapatépítő játékok követtek. Az érdemi munkát egy csoportmunkával kezdtük, a társaság két csoportban készített plakátokat, amelyek ábrázolták a falut húsz év múlva. Az eredményt mindkét fél bemutatta, majd megkerestük bennük a közös pontokat, és megpróbáltuk egy képpé gyúrni az előkerült gondolatokat. Ezután a település jelenlegi helyzetét vizsgáltuk meg, összegyűjtöttük Alsómocsolád erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit, majd ezeket rendszerbe gyűjtve SWOT analízist készítettünk. Az elkészült munkák és ötletek alapján megfogalmaztuk a falu jövőképét, ami a további alkalmak munkájának volt kiindulópontja.
A második alkalom november 18-án következett, amelynek során megfogalmaztuk Alsómocsolád, azaz egy XXI. századi innovatív település stratégiai tervét, céljait és a hozzájuk szükséges eszközöket, illetve hogy milyen eredmény várható és azt mennyi idő alatt szeretnénk teljesíteni. Négy munkacsoportban dolgoztunk, amelyek egy-egy témát dolgoztak ki: a lehetőségeket gátló tényezők, erősségeket akadályozó problémák, gyengeségeket és veszélyeket fokozó tényezők – majd ezek alapján kialakítottunk egy problématérképet. A későbbiekben összegyűjtöttük a falu értékeit, melyeket szavazás útján súlyoztunk, első helyen a demokrácia végzett, majd az elszántság, a kitartás és a hit. Szintén ezen az alkalmon állítottunk össze egy listát azon térségi, megyei és országos partnerek nevével, akikre stratégiai partnerként számítunk a feladatok megvalósítása során.
A harmadik találkozóra nemrég, január 7-én került sor, ami egyben a program zárása is volt. Az alkalmat egy közös, bemutatkozó játékkal kezdtük, majd felelevenítettük az elmúlt találkozókon megbeszélteket. Bemutattuk egymásnak az eddigi eredményeket, amelyek alapján körvonalazódott az aznapi feladat is. A stratégiai tervben meghatározott általános célokat fejtettük ki, négy asztalnál különböző témakörben dolgoztunk ki konkrét programokat. Ezekhez határidőket, eszközöket, segítő és hátráltató tényezőket gyűjtöttünk, ami így valóban megvalósítható akciókat eredményezett. Délután érkeztek meg a második alkalom során összeállított partnerlista alapján meghívott vendégek. Számukra bemutattuk az elkészült munkákat, és meghívtuk őket a további együttgondolkodásra, a délelőtt folyamán elkezdetteket folytattuk, hogy további konkrétumok körvonalazódhassanak.
A több alkalmas közös munka eredményeként kialakult egy Alsómocsolád értékeit és a fejlődési irányait figyelembe vevő jövőkép, amelynek megvalósítását több, a stratégiai terv alapján készült feladat segíti. Az együtt töltött napok alatt megismerhettük egymás gondolatait a faluról, így tudtunk közös jövőt álmodni, amelyet mindenki magáénak vallhat.

 

 

 Legfrissebb híreink