Kemény Bertalan falufejlesztési díj átadó ünnepség

Feltöltve: 2015-03-03

„Az életképes vidékhez nem csak népességmegtartó képességre, hanem képességmegtartó népességre is szükség van”

/Kemény Bertalan/

 

„KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” – 2015. március 06. Alsómocsolád

 

HELYSZÍN:                                                  Alsómocsoládi Vendégház- és Konferencia Központ

                                                                                   Alsómocsolád, Rákóczi utca 12.

 

A KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA:

Program:

930–1000        Regisztráció

 1000–1330     Díjátadó ünnepség

Köszöntő – DICSŐ LÁSZLÓ, Alsómocsolád Község polgármestere

Helyi cselekvés-  DR. SZALÓ PÉTER

Könyvtár, kultúra, közösség a kistelepüléseken- RAMHÁB MÁRIA igazgató, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Kerekasztal beszélgetés: Előttem az utódom címmel

Moderátor : Fejes István vidékfejlesztési szakértő

Résztvevők:

Gelencsér Géza Magyar Vidék Szövetség elnöke

dr. Finta István MTA Regionális Kutatások Központ, Dunántúli Tud. Intézet tudományos munkatársa.

Résztvevők személye felkérés alatt.

Kemény Bertalan falufejlesztési díj átadása

a díjazottakat köszönti:

FÁY Dániel a Falufejlesztési Társaság elnöke

a  díjakat átadja:

FÁY Dániel a Falufejlesztési Társaság elnöke

Dr. Szaló Péter

DICSŐ LÁSZLÓ  Alsómocsolád Község polgármestere

1430–1530     A Tanyagondnok c. film közös megtekintése

 

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzésére érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” –at alapított.

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő voltaki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését.

„Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.

A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között.   A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását.

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KITÜNTETÉSÉT MINDEN ÉVBEN RANGOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍTÉLI ODA.

Tagjai:

Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete ügyvezetője
Dicső László, Alsómocsolád polgármestere
Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár
Dr. Csatári Bálint Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagja
Dr. Szaló Péter
Fejes István, a Magyar Teleház Szövetség elnöke
Kemény András, Kemény család tagja
Krizsán András építész, a Falufejlesztési Társaság elnöke
Keresztes Sándor állami főépítész

2015. ÉV DÍJAZOTTJAI:

 I.             Falugondnok kategóriában:

Benkovics Tibor Szentkirály Község falugondnoka

Szakony László Valkonya Község falugondnoka

Verbovszki Károly Háromhuta Község falugondnoka

 

II.          Falufejlesztési kategóriában:

Ramháb Mária igazgató, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Benkovics Tibor tanyagondnoknak.

 Benkovics Tibor csaknem 15 éve alkalmazottja Szentkirály Község Önkormányzatának. Műszaki ügyintézőből lett tanyagondnok, ezt a szolgálatát 2004. február óta végzi. A kezdeti időkben nem volt könnyű dolga: egymaga volt a tanyavilágban élő 800 szentkirályi segítője, az Önkormányzat anyagbeszerzője, apróbb javítások kivitelezője, közmunkások irányítója, községi rendezvények és falufejlesztési beruházások nem nélkülözhető közreműködője. Munkáját a pontosság, személyes hozzáállását a megbízhatóság, az áldozatkészség és az empátia jellemzi. Nemcsak az idősek, de a nagycsaládosok és a szegény sorban élők iránt is kitűnik figyelmessége, a rászorulók felé megnyilvánuló karitatív érzékenysége, szakmai elkötelezettsége. Tibor a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének senior tanyagondnok tagja, így részt vállal az Egyesülethez tartozó új szolgálatok segítésében, felkészítésében is. Munkájával kivívta mind Szentkirály lakóinak, mind az Egyesület tagjainak megbecsülését.

 

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Szakony László falugondnoknak.

 Szakony László, a mindössze 67 fős Zala megyei zsáktelepülés, Valkonya falugondnoka; feladatait már 1993 óta végzi a település jobbítása, az itt élők lehetőségeinek javítása érdekében. Munkáját a hivatásának érzi, a nap bármely pillanatában, a hét minden napján, az év bármely szakában elérhető és készségesen segít mindenkinek. Sokat tesz a helyi közösség megtartó képességének erősítéséért, az ott élők mindennapjainak komfortjáért. Munkájával, szervezőtevékenységével hozzájárul, hogy a település a fiatalok számára vonzó lakóhely, a családosok és a gyerekek számára élhető, kreatív és a regenerálódás lehetőségét nyújtó, az idősebbek számára pedig biztonságos, a szükséges szolgáltatásokkal ellátott falu maradjon. Szakony László a Zalai Falvakért Egyesület falugondnoki tagozatának alakulása óta annak vezetőségi tagja. Ezt a tisztséget nem csak az egész falugondnoki közösséget érintő témákban való megszólalás és megszólítás révén éli meg, hanem személyes életével, a saját településén megtett feladataival, a helyi és a falugondnoki közösségért vállalt mindennapjaival egyaránt. Hatékonyan szervezi és fogja össze a dél-zalai falugondnokokat, véleményformálásával, javaslataival aktívan befolyásolja a megyei és országos falugondnoki közéletet.

 

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Verbovszki Károly falugondnoknak.

 Verbovszki Károly 1997 óta a zempléni aprófalu, Háromhuta falugondnoka. Tősgyökeres lakosként, családjával együtt példamutatóan szívén viseli települése sorsát, sokat tesz a közösség összetartásáért, fennmaradásáért. Közel 20 év elteltével is ugyanolyan fáradhatatlanul és lelkesen végzi tevékenységét településén, mint akkor, amikor elkezdte azt. Munkája során azokat az alapvető értékeket képviseli és tartja fontosnak, melyek életre hívták a falugondnoki szolgálatot. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének oszlopos tagja, több mint 10 éve vezetőségi tagként is segíti az eredményes szervezeti munkát. A Falugondnoki Közösség aktív tagjaként a környező települések falugondnokaival mindennapi kapcsolatban van, a falugondnoki képzésben részt vevő fiatal kollégák gyakorlati munkáját senior falugondokként segíti.

 

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Ramháb Mária könyvtárosnak

 Ramháb Mária, a szelíd vidékfejlesztő Kemény Bertalan elveinek és sikeres munkásságának egyik fontos és mondhatni különleges követője. Könyvtáros. Olyan, vidéken élő és alkotó igazi értelmiségi, aki egész életpályájával, odaadó és lelkes munkájával azt fejezi ki, mint e díj névadója. Azaz, következetesen, odaadóan, igényesen, szakmai alapokra építve, azokat folyamatosan, a kor szellemével haladva és megújítva, közösségben, azaz együtt lehet és kell tenni a vidékért, a vidéken élőkért. Úgy segítve és támogatva tevékenységüket, hogy közben maguk az érintettek is alkotó részesei lehessenek e folyamatnak. Megtanulják, hogy mi az új dolgokban és lehetőségekben a fontos és miért. Hogyan kell majd az új intézmény munkáját megszervezni, az általa adott lehetőségeket kihasználni. Hogyan segíthetnek az új informatikai megoldások és módszerek, a különböző programok – talán a Gutenberg galaxis utáni kor – mai, bizony néha igen szerény lehetőségekkel rendelkező magyar, vidéki, falusi kistelepülési önkormányzatainak, maradék közösségeinek. Mária, aki rendre keresi a választ ezekre a kérdésekre, egész életével és munkásságával Bács-Kiskun megyéhez, annak városaihoz és falvaihoz, sőt tanyáihoz kötődik, de már régóta a kulturális vidékfejlesztő világunk országosan is elismert, kiváló könyvtári szakembere. Lankadatlan hittel dolgozó, pártalan szorgalmú, szinte fáradhatatlannak tűnő, impulzív személyiség, aki mindig új ötleteken is töpreng. Néha, mint Kemény Bertalan is tette, homályt bogoz. Aztán nekilát, szervez és előad. Ha kell, pályázatokat nyer a szűkebb munkaközösségének, a városának, a megyéjének, a sok-sok apró településnek, amelyik bele mert vágni a rendszerváltás utáni talán legnagyobb vidéki területi hatású kulturális beruházásának, az integrált közösségi szolgáltató terek létesítésének. Ramháb Mária pontosan érezte, tudta, hogy itt azt a könyvtárosi, népművelői, kultúra- és közösségépítő, tehetséggondozó hivatásbéli munkát, amit hajdan három évtizede elkezdett, kiteljesítheti. Így vált Ő az utóbbi években ennek a kulturális alapokon nyugvó vidékfejlesztő feladatnak a kifogyhatatlan energiájú hazai zászlóvivőjévé. Ahogy a kis, néha rozoga falusi könyvtárakból élettel teli, s nemcsak a hagyományos könyvkölcsönzés számára fontos kulturált, valódi közösségi – és a világ tudáshálójába is bekötött – helyeket hozott létre munkatársaival és helybeliekkel.

 


 Legfrissebb híreink