Kemény Bertalan Díj átadó 2015.

Feltöltve: 2015-03-11

„Az életképes vidékhez nem csak népességmegtartó képességre, hanem képességmegtartó népességre is szükség van”
/Kemény Bertalan/

 

Hetedik alkalommal rendezték meg Alsómocsoládon a Kemény Bertalan emlékére alapított Falufejlesztési Díj átadó ünnepséget március 6-án. A program nyitásaként Dicső László, a település polgármestere ünnepi köszöntőjében üdvözölte a megjelenteket, majd dr. Szaló Péter és Ramháb Mária a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója előadásait követően egy kerekasztal beszélgetésre  került sor Dr. Eperjes Tamás NAKVI főigazgató-helyettes, Szabó Gellért a Magyar Faluszövetség elnöke, Dicső László Alsómocsolád polgármestere részvételével Fejes István vidékfejlesztési szakértő moderálásába, melyet a 2015. évi díjak átadása követett. A délután folyamán „A tanyagondnok” című film vetítésére került sor, amelyben Farkas Márta Kemény Bertalan díjas tanyagondnok munkássága, majd a film kapcsán a jelenlévők aktív részvételével a falugondnoki munka, a falugondnoki hálózat jelenlegi rendszere került bemutatásra.

Az átadó ünnepség reggel 10 órakor kezdődött, Taller Marietta a konferáló szerepében köszöntötte a megjelenteket, illetve Reményik Sándor: Imádság című versével a díjazottakat. Ezt követően Dicső László, a település polgármestere ünnepi beszédével üdvözölte a vendégeket, amelyben Kemény Bertalan gondolatait idézte fel a falugondnokságról, kiemelve a helyi cselekvés fontosságát. Dr. Szaló Péter előadásában továbbfűzte az előtte elhangzottakat, Kemény Bertalan írásából idézve a helyi cselekvésről beszélt, és kiemelte annak hangsúlyosságát a mai világban.

Ezt követte Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatójának, prezentációval kísért „Könyvtár, kultúra, közösség a kistelepüléseken” című előadása. Mária elmondta, hogy egy könyvtár nem attól eredményes, ha benne a plafonig érő polcok roskadásig vannak könyvekkel, hanem attól,  ha a tágas térbe élet költözik, közösségi programok megtartására és készségfejlesztő játékokra is lehetőség van. Több megvalósult projektet és kezdeményezést is bemutatott, köztük a „macis könyvtárat”, amelynek során a legkisebbek által felajánlott játék mesélt és játszott a gyerekekkel.

Az „Előttem az utódom” kerekasztal beszélgetést Fejes István, vidékfejlesztési szakértő vezette, a résztvevők Dr. Eperjes Tamás NAKVI főigazgató-helyettes, Szabó Gellért a Magyar Faluszövetség elnöke, Dicső László Alsómocsolád polgármestere voltak. Az aktuális, vidéket érintő kérdések mentén beszélgettek az előző évről és a jövőről, szóba került az önkormányzatok profitszektorba, vállalkozásokba való közreműködése. Záró kérdésként mindenkinek egy gondolatot kellett kiemelnie, amit az elkövetkezendő időszakban szeretne megvalósítani.

Fáy Dániel, a Falufejlesztési Társaság elnöke köszöntötte a díjazottakat, majd sor került a 2015-ös falufejlesztési díjak és emléklapok kiosztására.

Benkovics Tibor, Szentkirály község önkormányzatának tanyagondnoka 2004 óta végzi feladatait. Kezdettől ő volt a helyiek segítője, Önkormányzat anyagbeszerzője, közmunkások irányítója; munkáját a pontosság, a megbízhatóság, az áldozatkészség és az empátia jellemzi.

Szakony László, Valkonya zsáktelepülésének falugondnoka 1993 óta a helyiek segítője. Sokat tesz a lakosokért, élhető, kreatív és regenerálódás lehetőségét biztosító település kialakulásáért.

Verbovszki Károly, Háromhuta falugondnoka tősgyökeres lakosként példamutatóan szívén viseli a település lakosságát, sokat tesz a közösségért. Közel húsz év elteltével, 1997 óta ugyanolyan lelkesen és fáradhatatlanul végzi a munkáját.

Ramháb Mária, a szelíd vidékfejlesztő Kemény Bertalan elveinek és munkásságának egyik különleges követője, könyvtárosként dolgozik. A Falufejlesztési Díj birtokosa vidéken élő és alkotó igazi értelmiségi, aki felismerte, hogy együtt lehet és kell tenni a vidéken élőkért.

Az ebéd után a 2014-ben készült, „A tanyagondnok” című filmet vetítették le, amely élethűen ábrázolja és mutatja be az alföldi tanyás térséget. A tanyák több, mint egyharmadán idős, gyakran magatehetetlen emberek élnek, gyakran szinte teljesen elzárva a külvilágtól. A több száz magyarországi tanyagondnok egyikének, Farkas Mártának munkáját mutatja be a közel egy órás film, amely mélyen elgondolkoztat minden nézőt. A vetítést követően lehetőség volt kérdezni és beszélgetni Mártával, aki a díjátadó vendége volt Alsómocsoládon.

Mindenki nyert valamit ezen a napon, hiszen a program rengeteg útravalót nyújtott a vendégek számára. A résztvevők a falu- és tanyagondnokok munkájával és életével ismerkedhettek meg még jobban, valamint a kerekasztal beszélgetés mentén gondolatébresztőket kaptak a vidékfejlesztéssel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legfrissebb híreink