Gyermekbarát település lett Alsómocsolád!

Feltöltve: 2016-09-21

Nagy örömmel és büszkeséggel vettük át az UNICEF Gyerekbarát Település díját, hiszen azt jelképezi számunkra, hogy lélekszámában ugyan apró, de kreativitásában, innovációs készségében, tenni akarásában és hitében óriási településünk nagyvárosokkal nehezen összemérhető eredményei is fontosak, heroikus küzdelmeink nem önmagukért valók, a hozzánk hasonló kicsiny közösségeknek is van esélye a jövőre!

Külön köszönetet szeretnénk mondani Dr. Radácsi László vállalati felelősségvállalási szakértő úrnak a díjátadón elhangzott laudációért, amely hitelesen mutatta be és közvetítette a kidolgozott és végrehajtott feladatrendszeren túl azokat az alapértékeket is, melyek meghatározzák mindennapjainkat!

A díj minden alsómocsoládi lakosé, az elmúlt 25 évünk közösségi munkáját dicséri!

Különösen nagy örömünkre szolgált, hogy településünk Bordány Nagyközséggel,- akikkel több évtizedes partnerségre tekintünk vissza- és Hajdunánás Városával együtt vehette át ezt a független bizottság által odaítélt díjat!

“Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány idén tavasszal is pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok számára. Az „UNICEF Gyerekbarát Település” címet és a program megvalósítására szolgáló 2 millió forint támogatást, 21 önkormányzat pályázata közül, szoros versenyben, a független szakértőkből és a program 18 éves Fiatal Nagykövetéből álló Értékelő Bizottság döntése nyomán Alsómocsolád, Bordány és Hajdúnánás önkormányzata nyerte el. A program együttműködő partnere az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A nyertes önkormányzatok egyebek között a következőket vállalták pályázataikban: a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzattal közösen gyerekjogi stratégia kidolgozását, fiatalok bevonását az Ifjúsági Cselekvési Terv kidolgozásába, gyerekbarát költségvetés megvalósítását, illetve a gyerekek véleményének széles körű figyelembe vételét. A pályázati programok minél hatékonyabb megvalósulását az UNICEF Magyar Bizottság segíti, valamint az Értékelő Bizottság is figyelemmel kíséri.

Az idén 19 éves Gyermekvédelmi Törvény az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének megfelelően deklarálja a gyermeki jogokat, és a törvény kötelezettségként előírja, hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Az UNICEF Gyerekbarát Település program az egyik legmegfelelőbb eszköz a gyermeki jogok védelmére, hiszen helyi szinten, a gyermekekhez a legközelebb nyújt lehetőséget arra, hogy a gyermekek és a gyermekes családok a konkrét, őket érintő ügyekben élvezhessék jogaik védelmét. Az UNICEF Gyerekbarát Település program egyúttal sokat tesz a gyermekek jóllétének biztosításáért és a gyermekek részvételéért a lakóhelyük alakítását érintő kérdésekben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezért kiemelten fontosnak tartja az UNICEF Magyarországon megvalósuló programjait, így a Gyerekbarát Település programját is.

Balogh Anikó, Alsómocsolád Faluházának vezetője elmondta: Alsómocsoládon hisszük és valljuk, hogy a jövőnk az összefogásunkra épül és cselekvőképességünktől függ. Ezt alapozza meg időseink tudása és tapasztalata és tartja életben okos, jövőbetekintő gyermekeink és fiataljaink hite.

Bordány Nagyközség Önkormányzata a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzattal és a diákönkormányzattal közösen pályázott a díjra. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az UNICEF bennünket választott – mondta Tanács Gábor, Bordány polgármestere. „Az önkormányzat fontosnak tartja az itt élő gyermekek, fiatalok ügyét, különösen odafigyelünk a hátrányos helyzetből induló gyermekekre. A Homokhátság szívében lévő településként büszkék vagyunk a Bordányi Ifjúsági Információs Pontra, amely a fiatalok egyik bázisa. Az idén közösségi konyhával és egy ifjúsági kávézóval bővült, így elmondhatjuk, hogy jelenleg a régió legjobb, európai szintű közösségi és információs tere a miénk. Az ifjúsági önkormányzati választásokat Magyarországon elsőként és egyedüliként internetes rendszer segítségével bonyolítjuk le már 2012 óta. A helyben működő Kölcsönös Önsegélyező Rendszer segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek is aktív szereplői a településnek, a helyi virtuális pénznek, a Bordányi Koronának köszönhetően a fiatalok számos szolgáltatáshoz juthatnak hozzá kedvezményesen vagy ingyen. Ez a rendszer is egyedi hazánkban. Az civil szervezetek, az ifjúsági önkormányzat és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően számos nemzetközi program zajlik településünkön. Ezek a programok a szabadidő hasznos eltöltése mellett bekapcsolják a földrajzilag hátrányos helyzetben lévő fiatalokat is Európa vérkeringésébe.”

“Fontos számunkra ez a díj, hiszen ez is igazolja, hogy az elmúlt években tett munkánknak van eredménye és bízunk benne, hogy ezt a szisztematikus, jól átgondolt munkát a jövőben is tudjuk folytatni – emelte ki Dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere. Hozzátette: Hajdúnánás vezetésének kiemelt szándéka, hogy a gyermekek, fiatalok és közösségeik tevékeny részesei legyenek a település életének, hiszen néhány év múlva ők fogják alkotni a város gerincét. Éppen ezért a gyermekek jólétének javítása céljából olyan költségvetést valósít meg az önkormányzat, amely magába foglalja a kötelező feladatok ellátásán túl a családok élethelyzetének javítását, a gyermekekkel foglalkozó intézmények kiegészítő szolgáltatásait, közétkeztetés szélesítését, gyermekek jutalmazását, ösztöndíj programok megvalósítását, egészségmegőrzést és egészségfejlesztést, prevenciós és szabadidős programokat.”

„Az UNICEF Gyerekbarát Település programot azért hívtuk életre, hogy felhívjuk a figyelmet a gyerekjogok fontosságára, és eszközt adjunk a döntéshozók kezébe, hogy a Gyerekjogi egyezmény helyi szinten miként kerüljön megvalósításra. Örülünk, hogy idén is rengeteg pályázat érkezett és hogy az önkormányzatok magas színvonalon teljesítették a pályázati kiírás feltételeit.” mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Az UNICEF Gyerekbarát Település programja keretében online felmérést végzett, hogy megtudja, az egyes településeken élők, miben látják a legnagyobb kihívásokat. A válaszadók 30 csillagot oszthattak szét 10 olyan szempont között, amelyekben úgy gondolják, hogy a lakóhelyüknek még fejlődnie kell ahhoz, hogy igazán gyermekbaráttá váljon. Egy szempontra legfeljebb 5 csillagot lehetett adni, ami azt jelentette, hogy az adott szempont által definiált területen a településüknek még sok dolguk van.
Az online felmérésben értékelt 10 szempont a következő volt: Közbiztonság, Gyerekfórumok, Szabadidős lehetőségek, Gyerekbarát költségvetés, Parkok, játszóterek, Gyerekprogramok/ gyerekjogi jogtudatosítás, Intézkedések ellenőrzése, Közlekedés, Közintézmények fejlesztése, Gyerekbarát vállalkozások. Ezek a szempontok hangsúlyosak a Gyerekbarát Település program keretében érkezett pályázatok elbírálása során is.
A kapott válaszok alapján a 10 szempont 3 csoportra bontható: a legfontosabb problémának a szabadidős lehetőségek hiánya, a parkok, játszóterek állapota és a közbiztonság számít; a közepesen fontos kategóriába a gyerekjog (gyerekprogramok), a közlekedés, a közintézmények fejlesztése és a gyermekbarát költségvetés kialakítása áll. A kevésbé fontos kategóriába a gyermekfórumok, a valóra vált intézkedések ellenőrzése és a gyerekbarát vállalkozások kerültek. Bár a szabadidős lehetőségek és a parkok, játszóterek hiányára a megyék többségében felhívják a figyelmet, egyes megyékben azonban más szempontokat is igen fontosnak tartanak egy gyerekbarát település meghatározójaként. A legmagasabb átlag értéket kapott szempont a szabadidős lehetőségek fejlesztése lett: megyei szinten ez a probléma a legégetőbb Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben. Budapesten és Észak- Nyugat Magyarországon tartották a legtöbben a parkok, zöldterületek és játszóterek állapotát a legfontosabbnak. A közbiztonság kérdése a kis településeken meghatározó, az innét érkezett válaszadók 44 százaléka a maximális 5 csillagot adta erre a szempontra.

Ezek az eredmények egybecsengenek az UNICEF Magyar Bizottsága megrendelésére a GfK által, 2016 tavaszán végzett feltáró kutatás megállapításaival. Ott is fontosnak mutatkozott a tiszta, felújított, színes, vidám és biztonságos környezet iránti igény és a szabadidős tevékenységek lehetőségének bővítése. Mindkét felmérésből az derült ki, hogy a gyerekeket nagyon érdekli, mi zajlik a településükön és jól meg tudják fogalmazni, mi az, amit szeretnek és mi az, amin javítani kellene. Éppen ezért érdemes a gyerekeket is bevonni a helyi döntéshozatalba, mert a gyerekek szívesen elmondják a véleményüket, és van igényük, hogy aktívan részt vegyenek a település fejlesztésében.

 Legfrissebb híreink