Indul a Szociális Földprogram!

Feltöltve: 2016-09-22

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Alsómocsolád 2016-ban is részt vesz a Szociális Földprogramban. Ennek keretében az önkormányzat saját forrásával kiegészítve a helyi rendeletben szabályozott feltételek mellett családonként 1 db malacot biztosít a szociálisan rászoruló kérelmezők részére takarmánnyal.

A programban az vehet részt, akinek

  • nyilatkozik, hogy részt kíván venni a programban
  • vállalja, hogy a program előírásait betartja
  • részt vesz a felkészítő előadássorozaton
  • a családban az 1 főre eső, és az egyedülálló személy havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg, amelynek összege 114.000 Ft
  • családonként 1 fő vehet részt a programban

A földprogram végrehajtására ütemterv készült, melynek alapján a határidők az alábbiak:
Kérelmek végső beadási határideje: szeptember 28.

A kérelmet a fenti időpontig Balogh Anikónál lehet beadni a Teleházban. A Képviselő Testület 2016. szeptember 30-ig határozattal jelöli ki azokat kérelmezőket, akik a programban részt vehetnek.

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2016. október 10-14. – Alsómocsolád

Az önkormányzat munkatársai ellenőrzik, hogy az a személy, aki kérelmet nyújtott be, rendelkezik-e az állat tartásához szükséges infrastrukturális feltételekkel.

Szeptemberben még várható a felkészítő előadássorozat, ez után kerül sor az állatok kihelyezésére. Az erre vonatkozó időpontokról írásban tájékoztatjuk az érintetteket.

Fontos tudnivaló!
Az állatok nevelésére minden támogatottal szerződést köt az önkormányzat, melyben rögzítésre kerül, hogy a malacot a vágósúlya eléréséig (120 kg) nem lehet levágni, addig az állat tulajdonosa az önkormányzat, majd 120 kg súly felett a gondozó rendelkezik az állattal, az állat az ő tulajdonába kerül.

A kérelem benyújtásához hozza magával:
Jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás a közös háztartásban élőkét is!)

 Legfrissebb híreink