Szociális célú tűzifa

Feltöltve: 2016-11-08

Alsómocsolád Község Önkormányzata Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18.  alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa támogatás tárgyában nyújtott be pályázati igényt a Magyar Államkincstárhoz. Az igény elbírálásra került, mely szerint 85 erdei köbméter keménylombos tűzifa árának megfelelő támogatásban részesült önkormányzatunk, melyhez a szükséges önerőt és a szállítás költségét Alsómocsolád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzárendelte. A tűzifa támogatásra igényt lehet benyújtani önkormányzatunkhoz.

Tűzifa támogatásra jogosult elbírálásánál előnyt élvez az a személy:

  • aki aktív korúak ellátására jogosult,
  • aki időskorúak járadékára jogosult,
  • az a személy aki- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt) jogosult,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • az a személy aki adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
  • az a személy aki lakásfenntartási támogatásra jogosult.

A kérelem nyomtatványok átvehetők a Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén Ginzer Jánosnénál. Képviselőtestületünk 2016. november 14-én tartja soron következő ülését, ezért a kérelmeket legkésőbb november 11-ig kell leadni a szükséges mellékletekkel együtt ( jövedelem igazolás, nyugdíjas szelvény, stb.)

 Legfrissebb híreink