Tájékoztatás

Feltöltve: 2017-01-23

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szerint:

„Az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.”

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt jegyző folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a legfeljebb százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírságot. Az eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat, amit írásban, vagy szóban bárki megtehet.

Kérem, hogy – egymás biztonságának és testi épségének megőrzése érdekében – mindenki szíveskedjen gondoskodni a háza előtti járda hó- és síkosságmentesítéséről.

 

dr. Morvay Klaudia

jegyző

 Legfrissebb híreink