Közösen az aktív időskorért

Feltöltve: 2017-04-11

Három megye idősekkel foglalkozó intézményeit, önkormányzatait és civil szervezeteket fog össze az Alsómocsoládon elindított mintaprogram. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata a Norvég Felnőttoktatási Szövetséggel és az Alapítvány Alsómocsoládért elnevezésű civil szervezettel konzorciumban, 394.904.754,- HUF (1.300.312 EURO) támogatásban részesült a Norvég Alap “HU11-A1-2013” Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programjából, a HU11-0005-A1-2013 számú “Mintaprogram az aktív időskorért” pályamű megvalósítása érdekében, melyhez saját forrásból 20.784.788,- HUF (68.439 EURO) biztosít önerőként. A Norvég Alap az együttműködéseken keresztül hozzájárul a fenntartható helyi gazdasági és társadalmi fejlődéshez és az Európán belül létező társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt 2016. május 2-án kezdődött és 2017. április 30-án fejeződik be. A mintaprogram átfogó célja az idősgondozás színvonalának emelése a vidéki Magyarország aprófalvas településein volt.

A mintaprogram közvetlen céljai között olyan ismeretek létrehozása és terjesztése szerepelt, mely lehetőséget teremtett szemléletváltásra és tudatos cselekvésre a közszférában és az idősgondozásban, hosszú távon segíti a kistelepüléseken lakó idősek bevonását a helyi közösségi életben és az aktív és boldog időskorhoz szükséges feltételek megteremtését. Kiemelt közvetlen cél a minőségi szolgáltatások javítása az idősgondozásban Alsómocsoládon, az Őszi Fény Idősek Otthonában.

Ezen célrendszer elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálta, többek között 30 tréning, 5 tananyag elkészítése, 3 konferencia megrendezése, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 4 megalapozó dokumentum készítés és 1 intenzív angol nyelvtanfolyam. Három norvégiai tanulmányút is szerepelt a program-sorozatban az idősgondozás, az esélyegyenlőség és a társadalmi nemek, valamint a vidékfejlesztés és a kistelepülések fenntartható fejlődést célzó gyakorlatának vizsgálatára. A norvég és magyar idősgondozás gyakorlatába történő bepillantást tett lehetővé 2-2 gondozó cseréje Magyarországról és Norvégiából.

A nemzedékek közötti szolidaritás jegyében 87 kis program került megszervezésre módszertani céllal, a fiatalok és idősek kapcsolatának fejlesztésére.
A mintaprogram megvalósítása során az Őszi Fény Idősek Otthona tetőterének beépítésével lehetővé vált az eddigi háromágyas szobák kétágyassá alakítása, kialakításra került egy csoport- és egy egyéni terápiás foglalkoztató helyiség, valamint egy, az idősek számra tervezett tornaterem. A konyha és az étterem bővítésével lehetőség nyílik különleges ételsorok elkészítésére és elfogyasztására.

A humán fejlesztések elsődleges célcsoportja, az Őszi Fény Idősek Otthonának dolgozói és lakói, a kistelepülések polgármesterei, döntéshozói, az újjászervezett járási közigazgatás intézményeinek szociális területen dolgozó érintettjei és vezetői, továbbá a dél-dunántúli idősgondozási intézmények, idősotthonok vezetői, gondozói és ápolói, szociális munkásai, mentálhigiénés gondozók, klubvezetők, dietetikusok, pszichológusok, civil vezetők és aktivisták voltak. Magyar és norvég egyetemi hallgatók és a Hegyháton lakó fiatalok szintén a projekt célcsoportjához tartoztak.
A tréningek és konferenciák eredménye, egy új szemlélet meghonosítása a helyi döntéshozók körében, az aktív időskorra készülés gondolatának széleskörű terjesztése a helyi közösségekben és új szakmai ismeretek alkalmazása az idősgondozás gyakorlatában.

A pályázati programmal kapcsolatban minden információ folyamatosan elérhető a program honlapján a www.manorquality.eu címen.

Az eredeti cikk elérhető:  http://www.bama.hu/baranya/pr-cikkek/kozosen-az-aktiv-idoskorert-718740/

 Legfrissebb híreink