Szociális célú tűzifa

Feltöltve: 2017-10-25

Alsómocsolád Község Önkormányzata a belügyminiszter BMÖGF/69-63. számú miniszteri döntésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapott támogatást. A támogatás egyéb keménylombos tűzifa árának megfelelő összeg, melyhez a szükséges önerőt és a szállítás költségét Alsómocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzárendelte.

A tűzifa támogatásra igényt lehet benyújtani az önkormányzathoz.

A tűzifa támogatásra jogosultság elbírálásánál előnyt élvez az a személy:

– aki aktív korúak ellátására jogosult,

– aki időskorúak járadékára jogosult,

– az a személy, aki – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő  nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt) jogosult,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

– az a személy, aki adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,

– az a személy, aki lakásfenntartási támogatásra jogosult.

FIGYELEM!

A kérelem nyomtatványok átvehetők a Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén Ginzer Jánosnénál. Képviselő-testületünk 2017. november 7-én tartja soron következő ülését, ezért a kérelmeket legkésőbb november 6-ig kell leadni a szükséges mellékletekkel együtt (jövedelem igazolás, nyugdíjas szelvény, stb.)!

 Legfrissebb híreink