Betyár világ!

Feltöltve: 2017-11-02

Ősrégi, nagyon nyomasztó adósságát rendezi mostanság a dobósport, amikor az évek óta kitapinthatóan, jól érezhetően hazánkban is egyre növekvő igényekre és elvárásokra reagálva 2017. október 28-án végre-valahára, 13 lelkes bel- és külföldi alapító taggal megalakult Alsómocsoládon Magyarország első kés- és fejszehajító egyesülete, a „Rigac”!

Az egyesület komolyan elkötelezett a kés- és fejszehajítás, mint sporttevékenység művelése és művészete iránt, nagymértékben elősegíti a magyar kés- és fejszehajítók, illetve az európai és világszerte megtalálható dobók és dobószövetségek, illetve klubok kapcsolattartását. Aktívan részt vesz a versenyek egységes feltételeinek, szabályrendszerének kialakításában, szükség szerinti módosításában, kiigazításában, javításában, szükség esetén tanácsot ad a szervezőknek a versenyzőkkel és a versenyekkel kapcsolatban. Mivel a kés- és fejszehajítás tanár nélkül való elsajátítása az egyik fő nehézség a kezdő sportolók számára, az egyesület ebben is tanácsot szeretne adni az örömteli, biztonságos és ugyanakkor szakszerű elinduláshoz, tájékoztatja a nyilvánosságot a kés- és fejszehajítás bevált technikáiról és jövőbeli lehetőségeiről. A késeket, fejszéket, egyéb dobóeszközöket kizárólag sporteszközökként használjuk, szigorúan betartjuk és maradéktalanul betartatjuk az idevonatkozó jogszabályokat, ugyanakkor megpróbáljuk megvédeni e mindeddig méltatlanul mellőzött sportot az indokolatlan jogi korlátozásoktól, támogatjuk a dobókat abban a törekvésükben, hogy jogszerűen gyakorolhassák a sportot. Az egyesület távlati célkitűzései közt szerepel a kés- és a fejszehajítás hivatalos sportként való majdani elismertetése, illetve ennek a folyamatnak a tőle telhető elősegítése is.

Fentiek értelmében, és a sport jellegéből fakadóan egyik fő feladatunk a jövőben is a kés- és fejszehajító versenyeken való részvétel, illetve az ilyen versenyek lehetőség szerinti lebonyolítása lesz, aminek egyik szép, mondhatni már hagyományos példája az évek óta megrendezésre kerülő, és nemzetközi szinten is elismert, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Rigac Kupa.

Mivel a nemzetközi versenynaptár jövő évi általános telítettsége, illetve a rymařovi kés- és fejszehajító világbajnokság 2018. augusztus 2-5-re történt kitűzése miatt más ésszerű időpont nem nagyon jöhetne szóba, a jövő évi Rigac Kupa megrendezésére terveink szerint 2018. május 11-13. között kerül majd sor. Az immáron 2 napos rendezvényt az eddig is évek óta népszerű versenyszámok mellett új, izgalmas feladatok is színesítik, nehezítik majd a versenyzők számára.

Az új egyesület azonban egyelőre még csak egy lehetőség, mondhatni ígéretes háttér vagy keret, amit azonban nekünk, alapítóknak és leendő tagoknak együtt kell még megtöltenünk hasznos tartalommal, mindenkinek magának kell rajta hagynia az egyedi kézlenyomatát, egy-egy ecsetvonással tőle telhetően színesíteni a lassacskán kialakuló képet, és leginkább rajtunk múlik majd, hogy a kész mű kaotikus mázolmány lesz-e, vagy szemet gyönyörködtető alkotás.

Elő hát a virtussal! Kit-kit vérmérséklete és tehetsége szerint nézőként, vagy versenyzőként szívesen látunk az eseményeken, illetve ez irányú érdeklődés esetén akár egyesületünk rendes vagy pártoló tagjai között is!

 

Kohl János, elnök

Az egyesülettel, illetve a rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

 Legfrissebb híreink