Utolsó értesítés!

Feltöltve: 2018-03-20

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B §-a alapán a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. A nyilvántartás jogszabályi kötelezettség. Az önkormányzat továbbra sem tervezi az ebadó bevezetését.

A 2018. évi ebösszeírás céljából kérjük az Alsómocsolád község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy nyilatkozataikkal segítsék elő az ebek összeírásához szükséges feladatok zavartalan elvégzését. Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. A kitöltéssel kapcsolatban a +36-72/451-748-as telefonszámon Ginzer Jánosnétól kaphatnak tájékoztatást.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege 30.000 Ft.

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzést folytatunk. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok – az összeírást követően – is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni. Amennyiben valaki nem tart ebet, arról is kell nyilatkozni! Az ehhez szükséges dokumentumot jelen Hírlevélhez mellékeltük.

Kérjük, az ebösszeíró adatlapot, vagy a nyilatkozatot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és visszajuttatni a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségéhez, Ginzer Jánosnénak!

N y i l a t k o z a t ebtartásról

 Legfrissebb híreink