Alsómocsolád Belterületi Vízrendezése I. ütem - Sajtótájékoztató anyaga 2011.06.04.

Feltöltve: 2013-07-06

 

DDOP-2009-5.1.5/C “Település bel-és külterületi vízrendezése az LHH kistérségekben” Alsómocsolád község belterületének vízrendezése I. ütem cí-mű projekt nyitórendezvénye
2011. június 04.HELYSZÍN: Interaktív Tárház
Alsómocsolád, Kossuth Lajos utca 136.

 

KAPCSOLATTARTÓ: Talon Gábor , projektmenedzser
Mobil: (30) 687-0749
talon.gabor@ddrft.hu

ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG BELTERÜLETÉNEK VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM ÜNNEPÉLYES NYITÓRENDEZVÉNY PROGRAMJA:

1000 Polgármesteri köszöntő
1010 A projekt bemutatása és várható ütemezése

A projekt rövid összefoglalása

Alsómocsolád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2010 szeptemberében a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül “Település bel- és külterületi vízrendezés az LHH kistérségekben” (DDOP-2009-5.1.5/C) tárgyú felhívásra. A támogató 2011. januári döntése alap-ján az Önkormányzat 70.993.500.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltsége 74.730.000 Ft. A támogatás intenzitás 95%-os.

A projekt Alsómocsolád Kossuth, Petőfi, Rákóczi utcájának és a Szent András ároknak a vízren-dezését tartalmazza megközelítőleg 1,5 km-es hosszúságban. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretein belül választottuk ki. A legelőnyösebb ajánlatot a Hódosi Vízépítő Kft. nyújtotta be, akivel a szerződést 2011. április 7-én írtuk alá, míg a műszaki terület átadás-átvétele 2011. április 11-e volt. A kivitelező biztosította Önkormányzatunkat arról, hogy a közlekedésben és a község életében a beruházás jelentős fennakadást nem okoz, tavasszal, illetve nyáron a településre érkező diákok miatt fokozottan ügyelnek a biztonságra is. A kivitelező az előzetes terveknek megfelelően az árkok rendezését ez év szeptemberére befejezi.

A projekt célja

Projektünkkel szembeni elvárásunk, hogy a rendezésre kerülő szakaszok vonalán található ingatlanokat és az ott élő lakosságot megóvjuk a tavalyihoz hasonló esőzések okozta vízkároktól, és a már biztonsággal elvezett vizeket a végső befogadóba káresemény mentesen biztosítani tudjuk. Ezáltal hozzájárulunk a településkép egységesítéséhez, az ingatlanok állagmegóvásához, összességében egy egészséges tiszta környezet kialakításához. Bízunk abban, hogy a fejlesztésünk eléri a célját, a mintegy 1,5 km hosszúságú árok felújításával mentesítünk legalább 86 főt, és a települést a belvíz okozta károktól, csökkentjük a lehetőségét az esetleges árvíz okozta káros következményeknek.

A projekt lebonyolításában több szakértő szervezet van Önkormányzatunk segítségére, melyek az Önkormányzat által biztosított szakemberekkel együtt alkalmasak egy ilyen volumenű projekt lebonyolítására. A műszaki ellenőri feladatokat a Sebiber Kft képviseletébe Sebestyén Lajos és Szabó Antal látja el, a jogi szakértőnk a projekt megvalósítási ideje alatt Dr. Illés Judit, a projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátását a DDRF Zrt. képviseletében Talon Gábor látja el. A vízelvezetés tervezője Balog Gábor (VZ-T- 02-0052, ME-M-I.-02-50126/2012), a projekt épí-tésvezetője Balassa Zoltán.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a befejezést követő 10 évig az elkészült fejlesztést fenntartja és üzemelteti.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósul meg, mely szervezeteknek a támogatásért ezúton mondunk köszönetet.

 Legfrissebb híreink