“Kölyök Fészek” Erdei Iskola Tár-Ház

Feltöltve: 2013-07-06

 

KEOP-3.3.0-2008-0053 Interaktív Tárház Alsómocsolád Község Önkormányzata és az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008-ban pályázatot nyújtott be a „Kölyök Fészek” Erdei Iskola fejlesztésére, bővítésére. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával elnyert KEOP – 3.3.0 – Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése című projekt 71.855.612 forint összköltségvetésből valósul meg. 
Mit jelent az Interaktív Tárház kifejezés?

 

Az épület egy multifunkcionális ház, amely magába foglal minden szükséges kelléket az erdő, vizek, levegő élővilágának vizsgálatára, megismerésére. Az Interaktív Tárház komplex, innovatív és kreatív formában foglalja magában a meglévő környezeti-társadalmi és gazdasági adottságokhoz alkalmazkodó infrastruktúrát és a környezeti nevelés szakmai hátterének fejlesztését.
A fejlesztés a település- és a környezetvédelem fontosságának nagyobb fokú tudatosítására, a természeti és épített környezet megőrzésére és továbbfejlesztésére, életkörülmények javítására és a lokálpatriotizmus erősítésére, valamint a környék ökoturisztikai potenciáljának erősítésére irányul.

Az Interaktív Tárház célja, hogy az általános iskolások tudása újfajta ismeretekkel, játékos-szórakoztató módon bővüljön és olyan tudás birtokosai legyenek, amelynek az iskolai oktatásban és a mindennapi életben is hasznát tudják venni.

Milyen szolgáltatásokat biztosít az Interaktív Tárház?

A kétszintes épület helyet biztosít a gyerekeknek az ősztől tavaszig húzódó 9-10 hónapos időszakban, arra hogy interaktív, játékos formában ismerkedjenek meg környezetükkel, az őket körülvevő élővilággal, a mindennapi falusi élet rejtelmeivel, szokásaival és a csillagok állásával sokszínű foglalkozások keretében. A jelszó: “játszva-szórakozva tanulás”.
A Tárházban megtalálható 3 bemutatóterem, szertár, vizesblokkok, teraszok, egy egyedülálló beltéri vizes bemutató terem, folyó patakkal és akváriummal. A tetőtéri teraszon szabadtéri csillagvizsgáló kerül kialakításra. Az épület mellett kap helyet a gyerekek kényelméhez és szórakozásához hozzájárulva a fedett, oldalairól nyitott szabadtéri foglalkoztató, padokkal és többfunkciós kemencével, ami alkalmas agyagtárgyak kiégetésére, kenyérsütésre, aszalásra, szárításra. Nem messze a Tárháztól épül meg az emeletes madármegfigyelő, amely lehetőséget nyújt az erdőben és a tavak környékén élő madarak életének bemutatására, megfigyelésére. A vízi madarak megfigyelését szolgálják a kenuk, melyek mentőmellénnyel felszereltek.
Az érdekes és innovatív eszközök teszik lehetővé a gyerekek számára, hogy még inkább közel kerüljenek a természethez és jobban megismerhessék környezetüket. Az épület belső szakaszán, található a dioráma kép, ami a háromdimenziós és valós térhatást erősíti. A festményen láthatóak az alsómocsoládi táj jellegzetes domborzati elemei, növény és állatvilága, a környék természetes és épített tájképi elemei. A dioráma kép minden bizonnyal a Tárház egyik legizgalmasabb látványossága.
A mágnes táblán és a dioráma képen kívül készülnek még vízenergia-hasznosítást, energiatermelést és hasznosítást bemutató makettek és gyógynövény-határozó táblák. A foglalkozásokhoz elkészülnek a tan- és segédanyagok, szemléltető eszközök, illetve az oktatók képzési tematikája és annak akkreditációja.

Mire ad lehetőséget az Interaktív Tárház?

Bővíti az ismereteket, megfoghatóbbá teszi a környezetet, kimozdítja a gyerekeket otthonról, új és érdekes dolgokat tesz ismertté.
Jelentős ismeretanyagot biztosít a 3 nagy témacsoportra bontott tananyag, ami az erdő és a vízi világ, a falusi élet, a mindennapok, a népi hagyományok megismerésére és a csillagászati alapismeretekre irányul.
A tananyagfejlesztés keretében elkészülő munkafüzetek segítik az ismeretek elmélyítését és a játékos formában történő alkalmazását, mert komplexen, minden aspektusból megvizsgálja és bemutatja az egyes témákat. A tematika maga jól értelmezhető ugyanakkor tevékenység és gyakorlatközpontú, kötődik az iskolai tananyaghoz bemutatva az alsómocsoládi vonatkozásokat is.

Kiket vár az Interaktív Tárház?

Elsősorban az általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjait, valamint a kísérő tanárokat várja az Erdei Iskola. Az Interaktív Tárház várja azokat az oktatókat, akik megismeri és adaptálni szeretnék az itt kialakított módszereket, a gyakorlati működés tapasztalatait.

Miben rejlik az Interaktív Tárház újszerűsége, innovációja?

Elsősorban abban, hogy a fenntartását a széleskörű, a település adottságaira és a környezeti nevelésre épülő szakmai programok valamint az összefogáson alapuló működtetés garantálja.
Az épület a maga nemében egyedülálló, hiszen minden megtalálható benne, ami az erdei, vízi élővilág vizsgálatához, megfigyeléséhez, megismeréséhez szükséges. A terepasztal hátterében fellelhető dioráma kép, az épületen átfolyó patak és akvárium, valamint a kemence és a madármegfigyelő mind-mind a szemléltetés és alkalmazhatóság határtalan tárházát nyújtja.
Az interaktív módon történő tanulás, ismerkedés sokkal mélyebb és maradandóbb nyomot hagy a diákokban, mint a hagyományos tanulási módszerekkel megszerzett ismeretek. A játszva tanulás, az érdekes és izgalmas feladatok könnyen elsajátíthatók és hosszú távon visszaidézhetők a későbbiek során is a diákok számára.

A kialakított új épület szeretettel várja az érdeklődőket.
Az alsómocsoládi erdei iskola az életre és az életről tanít, a természetről, a körülöttünk lévő környezetről, a mindennapokról. Érdekes tudást ad, amit érdemes tudni!

Interaktív Tárház:

 

 

 

 

Dioráma kép és terepasztal:

 

 

Kemencék:

 

 

 

Madárles:

 

 Legfrissebb híreink