Szociális célú tűzifa

Feltöltve: 2018-11-20

Alsómocsolád Község Önkormányzata a belügyminiszter BMÖGF/69-58/2018 számú miniszteri döntésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapott támogatást. 

A támogatás egyéb keménylombos tűzifa árának megfelelő összeg, melyhez a szükséges önerőt és a szállítás költségét Alsómocsolád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzárendelte. A tűzifa támogatásra igényt lehet benyújtani az önkormányzathoz.

Tűzifa támogatásra jogosultság elbírálásánál előnyt élvez az a személy, aki:

  1. a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult,
  2. b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
  3. c) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt),
  4. d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A kérelem nyomtatványok átvehetők a Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén Erb Flóriánnénál.

A kérelmeket 2018. december hó 15. napjáig lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt (jövedelem igazolás, nyugdíjas szelvény stb.) a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén.

 Legfrissebb híreink