KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Feltöltve: 2019-02-20

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” –at alapított.

 

 

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő voltaki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését.

 

 

„Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.

 

 

A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között.   A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását. 

 

 

A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan Emléklapotolyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási gesztusa is. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át!

 

 

Idén 2019. március 08-án, pénteken, immár 11. alkalommal kerül megrendezésre a Díj Átadó Ünnepség, melynek meghívója és Jelentkezési lapja alábbi linken tekinthető meg:

 

Meghívó

Meghívó

Jelentkezési lap

 Legfrissebb híreink