Kemény Bertalan Díjátadó Ünnepség 2020.

Feltöltve: 2020-02-21

Immáron 12. alkalommal ad otthont településünk a Kemény Bertalan Díjátadó Ünnepségnek!

Országos Falukonferencia és Projektzáró rendezvény
EFOP-1.3.5-16-2016-00573
Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv c. pályázat

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” –at alapított.

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését.

A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.

A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási gesztusa is.

2020. évben február 28-án, Országos Falukonferencia keretében kerül sor a Kemény Bertalan Díj Átadó Ünnepségre, valamint az EFOP projekt záró rendezvényére.

A részletes programot, a díjazottak és emléklappal elismertek rövid méltatását, valamint a projekt megvalósulásának rövid összefoglalóját a mellékelt Meghívó és Sajtóanyag tartalmazza.

Meghívó

SajtóanyagLegfrissebb híreink