Új támogatási forma a nehéz helyzetbe került alsómocsoládi családok részére!

Feltöltve: 2020-04-06

A községben élő és a COVID-19 járvány miatt munkájukat elvesztő polgárok részére az Önkormányzat támogatást ajánl fel. A támogatásra jogosultak körét, a támogatás mértékét, a támogatás odaítélésének rendjét, a visszafizetés szabályait az alábbiak szerint állapítom meg.

Támogatásra jogosult valamennyi alsómocsoládi állampolgár, aki a koronavírus járvány kitörésének 2020. március 11. napi bejelentését követően a járvány miatti munkaerő-leépítés következtében veszítette el munkahelyét, és öregségi nyugellátásra nem jogosult.

A támogatás mértéke: egy alkalommal 30.000.- Ft. A támogatást egy személy maximum három alkalommal veheti igénybe. A támogatás 50%-át forintban, 50%-át Rigacban folyósítja az Önkormányzat.

A támogatás odaítélésének rendje: a támogatást a munkaviszony megszűnését igazoló okirat másolatának benyújtásával lehet kérni 2020. április 01. napjától kezdődően.

A támogatás visszafizetésének kezdete: 2021. január 15. napja. A támogatást 10 havi 1.000.- Ft-os, 2.000,- Ft-os, vagy 3.000.- Ft-os havi részletekben kell visszafizetni annak függvényében, a támogatott hány alkalommal igényli a támogatást.

A támogatott a támogatás összegének 1/3-át 1.000.- Ft/óra értékben végzett önkéntes munkával megválthatja. Ha a támogatott a támogatás 1/3-át visszafizeti, a támogatás további 1/3-a értékében önkéntes munkát végez, a támogatás fennmaradó 1/3-át nem kell visszafizetnie. A támogatottnak az önkéntes munka végzésére a támogatás visszafizetésére rendelkezésre álló időintervallum alatt nyílik lehetősége. Ha a támogatott nem vállalja az önkéntes munkavégzést, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie.

Jelen intézkedés visszavonásig marad érvényben!

 

Dicső László

polgármesterLegfrissebb híreink