Látogatási tilalom részleges feloldása az Őszi Fény Idősek Otthonában!

Feltöltve: 2020-06-09

A 2020. március 08. óta fennálló látogatási tilalom részlegesen feloldásra került a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb határozata (13305-54/2020/EÜIG) értelmében.

A látogatásra csak az Intézményvezetővel történő előzetes telefonon történő egyeztetést követően van lehetőség a tömeges, egyszerre történő megjelenés elkerülése végett! A látogatásra csak akkor kerülhet sor, ha a Hozzátartozó nyilatkozik, hogy egészséges, Covid-19-re utaló tünetei nincsenek, nem találkozott olyan személlyel, akiről ez valószínűsíthetően fennállhat.

Látogatás szabályai:
1. Intézményvezetővel történő előzetes telefonon történő egyeztetésnek megfelelő időpontban (+36-30/567-1083).

2. A látogatást csak közeli hozzátartozók számára engedélyezzük!

3. Ellátotton kívül, Családonként egyszerre maximálisan 2 fő jelenléte megengedett!

4. A látogatás időtartama max. 30 perc.

5. Intézménybe történő belépés tilos, kivéve különös méltánylást érdemlő esetben, intézményvezetői engedéllyel (pl. haldokló esetében)! Különös méltánylást érdemlő esetben az intézménybe lépés szabályai: kizárólagosan védőruházat viselésével, alkoholos kézfertőtlenítést követően; ellátottal töltött idő ebben az esetben max. 10 perc; kizárólagosan 1 fő belépése engedélyezett.

6. A látogatás az Intézmény által kijelölt helyen történhet: az otthon hátsó kertjében, pavilonjában, biztonsági 2-2,5 méteres távolság betartásával; rossz idő, vagy súlyos mozgáskorlátozottság esetén a parkoló felőli új ebédlőben 2-2,5 méteres biztonsági távolság betartásával.

7. Maszk viselése kötelező!

8. Látogatók és ellátottak közötti személyes érintkezés (pl. ölelés) tilos! Csak a távolról történő beszélgetés engedélyezett!

9. Minimális csomag hozható a látogatás során, ami csak fertőtlenítést követően kerül az ellátott személyes használatára kiadásra. A csomag behozatalának engedélye intézményvezetői hatáskör!

A látogatás során szigorúan tilos a szabályok megszegése, mert ezzel veszélyeztetik a prevenciós tevékenységünket a fertőzés kialakulására vonatkozóan.

A szabályok megszegése egészségügyi bírság kiszabásával járhat: 30.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig!

Pitzné Keller Anita intézményvezető



Legfrissebb híreink