Szociális célú tűzifa

Feltöltve: 2020-09-23

Alsómocsolád Község Önkormányzata a Belügyminiszter BMÖGF/46-41/2020 számú miniszteri döntésében foglaltak alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapott támogatást.
 
A jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége: 46 erdei köbméter, amihez a szükséges önerőt és a szállítás költségét Alsómocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzárendelte.
 
A tűzifa támogatásra igényt lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
 
Tűzifa támogatásra jogosultság elbírálásánál előnyt élvez az a személy, aki
a) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult,
b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt),
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 
A kérelem nyomtatványok átvehetők a Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén Erb Flóriánnénál.
 
A kérelmeket 2020. szeptember 28. napjától 2020. október 12. napjáig lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt (jövedelem igazolás, nyugdíjas szelvény stb.) a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén.


Legfrissebb híreink