„Nem kevés az, ami rajtuk áll vagy bukik”

Feltöltve: 2020-12-15

„Nem kevés az, ami rajtuk áll vagy bukik”
 
Írta Kemény Bertalan, a kertészmérnökből lett szelíd, barátságos és következetes falufejlesztő, lokális közösség- és emberi kapcsolatépítő, mikor az egyre inkább széteső helyi társadalmú magyar vidéki települések gondnoki rendszerének megteremtésén, az általa létrehozott Falufejlesztési Társaság tagjaival közösen gondolkodni kezdett.
 
Sokunk példaképe, Berci bácsi, aki országos vidékjáró kutató-tervező feladat és terepmunka elvégzése nyomán, azok tapasztalataira építve alapította meg 1989-ben a Falufejlesztési Társaságot.
 
A falugondnoki hálózat létrehozásánál bábáskodó Falufejlesztési Társaság a szervezet küldetését így fogalmazta meg: „sikerülnie kell közösen megtalálnunk azt az ügyünkhöz méltó gyakorlati szellemiséget, melyben jó egyensúlyban található meg az elkerülhetetlen intézményesülés és a családias, közvetlen emberi kapcsolatok egyaránt”.
 
A kormányzat által támogatott falugondnoki szolgálatok 1991-ben jöttek létre Somogy és Baranya megyében. A falu és tanyagondnokok, ma már több mint ezren, 1200 településen tevékenykednek. Viszik mikrobusszal, ha szükséges, a szomszéd falu óvodájába a kisgyerekeket, ütemterv és szükség szerint meglátogatják az öregeket, a betegeket. Kiváltják receptjeiket, ha kell. Kis lista alapján bevásárolnak. Eljuttatják az ebédet az időseknek.
 
A falugondnoki hálózat modellje a szomszédos országokban, a Kárpát-medencében is terjed.
 
A falugondnok tehát tulajdonképpen egy egyszemélyes intézmény, melynek alapvető célja a települési hátrányokat, az intézményhiányt csökkenteni. Hatékonyságának kulcsa az, hogy benne különféle tevékenységek egyesülnek. Nem úgy, mint a megszokott, ismert intézménytípusoknál, ahol a szakosodás, a specializáció, tehát a munka- és feladatmegosztás növeli a hatékonyságot, és ezzel együtt természetesen az intézmény méretét is. E miatt váltak intézményhiányossá a kistelepülések. A falugondnoki szolgálat alapelve pont fordított.
 
A falugondnoknak ott, ahol ez az új intézmény jól működik, általában olyasmit kell tennie, amelynek még nincsen, vagy már nincsen gazdája életünk fokozódó bonyolultsága, szakmákra hullása és a falu kicsinysége következtében.
 
A falugondnok munkája nem könnyű, több esztendő szükséges, míg kialakul, míg a falu számára is nyilvánvalóvá válhat szerepének fontossága, súlya.
 
A jó falugondnok minden problémát észrevesz, amin tud, segít, amit nem tud megoldani, annak megoldását másként igyekszik szorgalmazni. Érdeklődik, információt keres, kér, közvetít, tettre bátorít, ötletet ad, véleményt formál, a köz véleményét alakítja. Azon dolgozik minden nap, hogy újra működjön, újra életképes legyen a falu közössége.
 
A falugondnoki tevékenység igen nehéz munka. Nem is munka az, hanem szolgálat! A falugondnok az év bármely szakában, és szinte a nap bármely órájában dolgozik, hogy segítse a kistelepülésen lakók mindennapi életét. A falugondnok a falu "általános mindenese", elsősorban a lakosoké és csak utána az önkormányzaté, vagy a hivatalé.
 
Alsómocsoládon 1993 óta része a falugondnoki szolgálat életünknek. A falugondnokot – ahogy őt valamennyien hívjuk – Taller Józsit, a „falunépe” választotta.
 
Az elmúlt évtizedek során Józsi valóban Alsómocsolád egyszemélyes intézményévé vált. Nem volt könnyű feladata, hiszen amikor elkezdte a falugondnoki munkát, nem voltak kitaposott utak, nem volt minta, ami segíthette volna tevékenységét. Ez azonban nem gátolta semmiben. Tette a dolgát minden nap. Munkájának fő értékei, a segítségnyújtás személyessége, kiszámíthatósága és megbízhatósága. Magas színvonalon végzett tevékenységét a Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Emléklap adományozásával ismerte el.
 
Józsi 2020. december 16-án befejezi falugondnoki teendőit. Nyugdíjba megy.
 
Több évtizedes munkáját megköszönve kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben töltse nyugdíjas éveit!
 
Dicső László
polgármester

 Legfrissebb híreink