Településkép védelme módosító rendelettervezet

Feltöltve: 2022-03-22

HÍRDETMÉNY

Alsómocsolád Község Önkormányzata nevében Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelméről szóló 5/2019. (IV.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) módosítását — amelyet a megváltozott jogszabályi környezet és az Alsómocsolád, Rákóczi utca 123. szám alatti 207/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett Szabadtéri Színpad építése tesz szükségessé, — megelőzően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-a, továbbá a településfejlesztéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VII.21.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, tekintettel a 2021.évi XCIX. tv. 156-157. §-aira is

partnerségi egyeztetésre

bocsátom

2022. március 22-től.

A TKR módosításával kapcsolatos módosító rendelettervezet tartalma a település honlapján Önkörmányzat/Önkormányzat/településkép védelem a menüpont alatt elérhető. A rendelettervezettel kapcsolatosan vélemények beküldésére kizárólag írásban legkésőbb

2022. április 11. napjáig beérkezőleg van mód.

Az írásban benyújtott véleményeket a polgármesterhez címezve postai (7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.) úton, vagy a mocsolad@t-online.hu e-mail címre kell elektronikusan beküldeni.Legfrissebb híreink