Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 2022.

Feltöltve: 2022-04-26

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója, a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj”-at alapított.

A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.

 A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között.   

A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását. 

A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási gesztusa is.


2022-BEN KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJBAN RÉSZESÜL:


BÍRÓ ZOLTÁN Kelebia tanyagondnoka
KOVÁCS JÓZSEF Kiscsősz Község falugondnoka
LANTOS TAMÁS térség-, vidék- és falufejlesztő
DR. ÓNODI GÁBOR falufejlesztő


2022-BEN KEMÉNY BERTALAN EMLÉKLAP ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL:


CZIBOR JÁNOS Zalaszántó tanyagondnoka
FORJÁN RÓBERT Szalafő falugondnoka
NAGY JÓZSEF Lovászi Község tanyagondnoka
SIPOS GYŐZŐ Zalaháshágy falugondnoka


A Díjátadó Ünnepségre 2022. április 29-én kerül sor Alsómocsoládon.

 

A rendezvény meghívója alábbi linkre kattintva tekinthető meg: MeghívóLegfrissebb híreink