LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN FELMÉRÉS

Feltöltve: 2022-09-20

A kialakult gazdasági helyzet és az energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
 
A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködnek a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.
 
A településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság bejelentheti a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül.
 
Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.
 
Kérjük, igényeiket 2022. szeptember 27-ig szíveskedjenek telefonon jelezni az Alsómocsoládi Kirendeltség +36-72/451-748-as telefonszámán!
 
Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés KIZÁRÓLAG A LAKOSSÁGI IGÉNYEK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLJA, NEM JELENT KÉSŐBBI AUTOMATIKUS TÁMOGATÁST!


Legfrissebb híreink