Népszámlálás pótösszeírás időpontja és helyszíne

Feltöltve: 2022-11-16

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról
 
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.
 
A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.
 
A pótösszeírásra az interjús adatfelvételi szakaszt (terepmunkát) követően 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.
 
Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás települések esetén a pótösszeírás helyszíne:
 
Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
(7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)
 
A pótösszeírás időszaka: 2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.
 
A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:
hétfőtől csütörtökig: 9-12 óráig és 13-16 óráig
pénteken: 9-12 óráig
szombaton és vasárnap: 10-12 óráig
Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!
A számlálóbiztos: Lindauer-Bakó Bernadett, elérhetősége: +36-20/563-9198
 
 
A pótösszeírási időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Jegyzőnél.
 
A pótösszeírásban résztvevő adatszolgáltatónak meg kell adnia a kimaradt személy háztartásának címét, függetlenül attól, hogy eredetileg a cím a település mely körzetében volt megtalálható. Minden címen ki kell tölteni a lakáskérdőívet (már összeírt háztartásból kimaradt személy esetében akár újból) és annyi személyi kérdőívet, ahány személyt korábban nem írtak össze. Amennyiben a háztartásban élő valamennyi személy kimaradt, abban az esetben a lakás kérdőív mellett minden személyről fel kell venni személyi kérdőívet.
 
A Törvény 3. § (1) bekezdése értelmében az adatszolgáltatás kötelező.
 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!
dr. Morvay Klaudia
jegyző
 
 
 
 
 
Legfrissebb híreink