KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 2023.

Feltöltve: 2023-06-19

 
A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” -at alapított.
 
A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.
 
A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között. A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását. 
 
A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási gesztusa is.
 
 
A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KITÜNTETÉSÉT ÉS ELISMERÉSÉT MINDEN ÉVBEN RANGOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍTÉLI ODA.
 
Elnök: Dr. Szaló Péter
Tagok:
  • Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője
  • Dicső László Alsómocsolád Község polgármestere
  • Dr. Eperjesi Tamás vidékfejlesztő szupervízor
  • Fáy Dániel a Falufejlesztési Társaság elnöke
  • Kemény András a Kemény család tagja
  • Kozma Judit a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke
  • Lippai Szabolcsné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesületének koordinátora
  • Radics László Répceszemere Község polgármestere
  • Szeder-Kummer Mária a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkára
 
2023. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN NAGYDÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL:
Dr. Eperjesi Tamás térség-, vidék- és falufejlesztő
 
Dr. Eperjesi Tamás nyitott szellemű, nyitott szívű újító a magyar térség-, vidék- és falufejlesztés életében. Több évtizedre visszatekintő munkássága során vezérlőelve a képessé tétel volt, ami áthatotta a nevéhez köthető számtalan fejlesztési programot, amelyekben nem csupán tervezési, hanem megvalósítási szerepet is vállalt, települési, térségi és országos szinten egyaránt. Egyformán otthon van a térségfejlesztésben, a kistelepülési könyvtárak, az integrált közösségi terek, a településfejlesztésre alakult helyi és térségi szervezetek, LEADER akciócsoportok életében. Mindig együttműködésekben, hálózatokban gondolkodik, a komplex fejlesztések elkötelezett híve. A Kis-Térség Fejlesztők Szakmai Egyesületének meghatározó személyisége, G. Fekete Éva és Csatári Bálint örökségének továbbvivője.
 
Tudásának, valamint az általa igaz hittel és alázattal végzett több évtizedes fejlesztő és hálózatépítő munkának méltó elismerése a Kemény Bertalan Nagydíj!
 
 
2023. évben Kemény Bertalan Falufejlesztési DíjBAN részesül:
Kőváriné Dr. Bartha Ágnes térség-, vidék- és falufejlesztő
Rézműves Melinda vidék- és falufejlesztő
 
Kőváriné Dr. Bartha Ágnes aktív szereplője a vidékfejlesztési szakemberek országos- és helyi együttműködésének. Az általa vezetett szervezetek szakmai tevékenysége, rendezvényei, érdekvédelmi-, oktatási és tudásmegosztó tevékenységei országosan ismert, idézett szakemberré teszik. Az együttműködésre építő, falusi szociális gazdálkodás egyik legelismertebb hazai közéleti szakértőjeként évek óta résztvevője különböző mezőgazdasági-, vidék-, térség- és közösségfejlesztő helyi programoknak. Életműve és munkássága, továbbá a magyar agrárium, vidék és a képzett falugondnoki tevékenységért végzett áldozatos munkái egyaránt méltóvá teszik a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjjal történő elismerésre. 
 
Rézműves Melinda megálmodója és létrehozója a világ első és egytelen cigány tájházának Hodászon, amely élő oktató- és alkotóházként működik. Sokat tesz a hagyományos cigány kismesterségek szellemi örökségének oktatásáért, a népi kultúra, a tradicionális faluközösségek megőrzéséért, egyik ötletgazdája a Czinka Panna vidékfejlesztői ösztöndíjprogramnak. 2022 decembere óta a fővárosi önkormányzat által működtett Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) igazgatója. Életműve és munkássága, a tradicionális, magyar faluért, a cigány hagyományok és a nyelv megőrzéséért végzett áldozatos tevékenységei egyaránt méltóvá teszik a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjjal történő elismerésre.   
 
2023. évben Kemény Bertalan Falufejlesztési DíjBAN részesül:
Bálint László Ásotthalom Nagyközség tanyagondnoka
Nemes Józsefné Csatár Község falugondnoka
 
Bálint László tanyagondnok 1997 óta látja el szakmaterületi feladatait Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén. Rendszeresen képviseli a Tanyagondnoki Szolgálatot a települési konzultációs fórumokon, részt vesz a Közművelődési Kerekasztalban, a Közbiztonsági Fórumon, valamint a Homokháti Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett szakmaközi egyeztetéseken, a települést érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. Civil kapcsolatai szerteágazóak, sokszor önkéntes munkát vállal a célok megvalósításra érdekében. Munkája középpontjában az ember áll, lelkiismeretes hozzáállás, pontosság jellemzi, az ellátottak érdekeit szem előtt tartva intézi ügyeiket. Lehetetlent nem ismer, mindig a megoldásra törekszik. Kiemelkedő, áldozatkész és lelkiismeretes munkája méltó elismerése a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj!
 
Nemes Józsefné 1997 óta látja el falugondnoki feladatait Csatár Községben. 25 éves pályafutása alatt fő céljának a településen élők életminőségének javítását tekintette. Munkájával támogatja, színesíti az élénk helyi közéletet, született csatáriként jól ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel rendelkezik, a közéleti események egyik fő szervezője. Munkáját szolgálatnak tekinti, alázattal végzi, ha szükség van rá a munkaidején túl is a településért dolgozik. Példamutató tevékenysége a település lakosságára is ösztönzően hat. Kiemelkedő, áldozatkész és lelkiismeretes munkája méltó elismerése a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj!
 
 
2023. ÉVBEN „a határon túli példamutató munka elismerésére” létrehozott Kemény Bertalan Emléklap elismerésben részesül:
Szász Hajnal a Gyulafehérvári Caritas Szocio-Medikális Ágazat Gyergyószárhegyhez tartozó Güdücön szolgálatot teljesítő falugondnok
 
2023. évben Kemény Bertalan EMLÉKLAP ELISMERÉSBEN részesül a hosszú szolgálati idő alatt tanÚsított lelkiismeretes és példamutató munkájáért:
Antalics Jánosné Szanda Község tanyagondnoka
Auer Gyula Egervölgy Község falugondnoka
Bebők Zoltánné Nagydém Község falugondnoka
Berta Tibor Halogy Község falugondnoka
Farkas Ildikó Mórahalom Város tanyagondnoka
Fekete Imre Mindszentkálla Község falugondnoka
Kovács Zsolt Kisrákos Község falugondnoka
Pipicz Imre Ásotthalom Nagyközség tanyagondnoka
Szkok Róbertné Csatka Község falugondnoka

 

A rendezvény meghívója IDE kattintva tölthető le.


Legfrissebb híreink