Szociális Földprogram

Feltöltve: 2014-01-29

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Alsómocsolád 2014-ben részt vesz a Szociális Földprogramban. Ennek keretében az önkormányzat a helyi rendeletben szabályozott feltételek mellett családonként 1 db malacot biztosít a szociálisan rászoruló kérelmezők részére  takarmánnyal.

 A programban az vehet részt, akinek

 –          nyilatkozik, hogy részt kíván venni a programban

–          vállalja, hogy a program előírásait betartja

–          részt vesz a felkészítő előadássorozaton

–          a családban az 1 főre eső, és az egyedülálló személy havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg, amelynek összege 114.000 Ft

–          családonként 1 fő vehet részt a programban

 A földprogram végrehajtására ütemterv készült, melynek alapján határidők az alábbiak:

 Kérelmek végső beadási határideje:

  • 2014. február 10 hétfő

 A kérelmet a fenti időpontig Bálintné Jauch Ritánál lehet beadni az önkormányzatok hivatalos helyiségében. A Képviselő-testület 2014. február 1-ig határozattal jelölik ki azokat kérelmezőket, akik a programban részt vehetnek.

 Helyszíni ellenőrzés időpontja:

  • 2014. február 13. csütörtök

 Az önkormányzat munkatársai ellenőrzik, hogy az a személy, aki kérelmet nyújtott be, rendelkezik-e az állat tartásához szükséges infrastrukturális feltételekkel.

 Februárba várhatóan el is kezdődik a felkészítő előadássorozat, áprilisban kerül sor az állatok kihelyezésére. Az erre vonatkozó pontos időpontokról írásban tájékoztatjuk az érintetteket.

 Fontos tudnivaló!

Az állatok nevelésére minden támogatottal szerződést köt az önkormányzat, melyben rögzítésre kerül, hogy a malacot a vágósúlya eléréséig (120 kg) nem lehet levágni, addig az állat tulajdonosa az önkormányzat, majd 120 kg súly felett a gondozó rendelkezik az állattal, az állat az ő tulajdonába kerül.

 A kérelem benyújtásához hozza magával:

Jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás a közös háztartásban élőkét is!)Legfrissebb híreink