Jövőt helyben! – Tréningek a Mágocsi Mikrotérségben

Feltöltve: 2014-01-29

      eu_zaszlo

 

Jövőt helyben! – Tréningek a Mágocsi Mikrotérségben

 Az 1991 óta működő és tevékenykedő Alapítvány Alsómocsoládért fontos céljának és feladatának tartja a térségben élő fiatalok közösségi aktivitásának fejlesztését, ismereteik és tudástőkéjük bővítését, személyes és szociális kompetenciáik fejlesztését, valamint identitástudatuk erősítését, melyet formális, non-formális pedagógiai módszerek segítségével érünk el (pl. Tanuljuk játszva Európát képzőtáborok, DAGYIÖK Akadémia, Ifjúság Alapú Ifjúságkutatás a térségben). E törekvéseinket szem előtt tartva nyújtottuk be pályázatainkat, melyek a Mágocsi Mikrotérségben élő fiatalok fejlesztésére irányulnak, járulnak hozzá a „hegyháti” identitás megerősítéséhez.

 A 2012 januárjában megvalósult „Az alsómocsoládi fiatalok társas kapcsolati készségének fejlesztése” című projektünk során szerzett tapasztalatokra alapozva pályáztuk meg a “Jövőt helyben! – Forrásszervezési tréning a Mágocsi Mikrotérségben” című programot, melyet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának ajánlására, az emberi erőforrások minisztere 483.750 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesített. A projekt keretében 3 napos, bentlakásos Forrásszervezési tréninget tartunk a bikali Puchner Kastélyszállóban, melynek keretében a résztvevők megismerik a forrásszervezési technikákat (adományszervezés, mecénáskeresés, 1 % stb.), a pályázatírás, projektmenedzsment elméletét és gyakorlatát. E mellett a tréning felkészíti a fiatalokat arra, hogy elkészítsék egy szervezet forrásszervezési tervét, valamint arra, hogy a későbbiekben önállóan, saját maguk dolgozzanak ki és bonyolítsanak le projekteket.

 A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre benyújtott pályázatunkat is pozitívín bírálták el, és 2.999.994 Ft támogatásban részesült.

 A projekt célja a közösségi tevékenységre épülő szemléletváltás: a gyermek- és ifjúsági korcsoport önmaguk által megfogalmazott igényei iránti befogadó készség kialakítása; a közösségi érzés és az identitás erősödése; ismeretek, információk, külső kapcsolatok mennyiségének, minőségének növekedése; az állampolgári aktivitás növelése; térségi civil és ifjúsági módszertani és tanácsadó pont megalapozása; az állampolgárok és az önkormányzatok kapcsolatának fejlődése, mely megalapozza a térség népességmegtartó erejének növekedését. Ehhez szükséges az állampolgárok bevonása, a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyeinek kiegyenlítése, a mindezeket keretbe foglaló jövőkép- és stratégiaalkotás. Ahhoz, hogy a folyamatnak az itt élő fiatalok aktív részesei, formálói lehessenek, szükséges kompetenciáik fejlesztése, ismereteik bővítése – projektünk célja ennek megvalósítása.

 

    MVH-HACSLegfrissebb híreink