Humán szolgáltatások

Falugondnoki szolgálat
Egészségügy
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Védőnői szolgálat
Oktatás-nevelés
Katasztrófavédelem
Rendőrség
Polgárőrség