Közszolgáltatások

Egészségügy
Oktatás
Falugondnoki szolgálat
Rendőrség
Körzeti megbízott
Katasztrófavédelem
Polgárőrség
Családsegítő
Gyermekjóléti
E.ON
Hulladék
Víz és csatorna