Humán szolgáltatások

Egészségügy
Oktatás-nevelés
Falugondnoki szolgálat
Rendőrség
Körzeti megbízott
Katasztrófavédelem
Polgárőrség
Családsegítő
Gyermekjóléti