Humán szolgáltatások

Egészségügy
Falugondnoki szolgálat
Védőnői szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Mágocs
Rendőrség
Polgárőrség
Katasztrófavédelem
Oktatás-nevelés