Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft.

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai, gazdasági szereplői, intézményei és civil szervezetei összefogásával 2014 márciusában született az elhatározás, hogy együttműködésük eredményeként létrehoznak egy, az 5 település szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot. A közös munka eredményeként az 5 település létre hozta az Észak Hegyháti Mikrotérségi Uniótmelynek célja, hogy a közös fejlesztési elképzeléseket megvalósítsa.

A közös megvalósítás érdekében az érintett felek – gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil szereplők, intézmények – közös akaratából létrejött, illetve megújul:

  • egy közös FEJLESZTÉSI PROGRAM (közös célokkal, fejlesztési projekt elképzelésekkel);
  • a program letéteményeseként működő HEGYHÁT ÉSZAK TÉRSÉGI EGYESÜLET (a program koordinációjára, felügyeletére megújuló szervezettel, finanszírozással);
  • egy, a térség meghatározó szereplői által megkötött MIKROTÉRSÉGI PAKTUM megállapodás, amelynek aláírói kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy csatlakoznak a közös fejlesztési elképzelések kialakításához, megvalósításához.

Az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió munkaszervezete az Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft.

Vállalás a projektben: az Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft. vállalja, hogy az 5 településen – mely egybeesik működési területével – aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot, annak minden elemét kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül.

 

További információ: https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com/unio/