Mágocsi Római Katolikus Plébánia Hivatal és Karitasz Csoport

A plébánia hivatal a mikrotérség településeit ellátva, a Magyar Katolikus Egyház egyetemes küldetésének megfelelően, elsősorban az emberek hitre vezetése, a hitélet gyakorlása általi közösségépítés révén igyekszik hozzájárulni az akcióterv sikerességéhez. A hívő közösségek életében a katolikus hit egyik alapvető értékeként jelenik meg egymás kölcsönös segítése, a helyi társadalom önkéntességre, jótékonyságra történő nevelése. Ezek az értékek a program számos elemének megvalósítása során megjelennek, melyhez a plébánia hivatal, illetve a Karitász Csoport munkatársai ily módon járulnak hozzá.

Vállalás a projektben: az 5 településen – mely egybeesik működési területével – aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot, annak minden elemét kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül, aktívan részt vesz a családi életre nevelés projektfüzér beszélgető körök program szervezésében , megvalósításában. A Karitasz Csoport e mellett önkéntes fogadó szervezetként működik közre.

Elérhetőség: http://www.magocs.hu/index.php/varosunk/egyhazak/