Bentlakásos intézményi ellátás

Bemutatkozik  az   “Őszi Fény” Idősek Otthona Alsómocsolád

Alsómocsolád Közép-Európa szívében, Baranya megye északi- északkeleti részében helyezkedik el, a Mecsek-hegység festői szépségű lankáin, a Hegyhát térségében. Keleten dombok határolják, Nyugaton pedig tavak, mely jelentősen hozzájárul a település rekreációs képességéhez. Közlekedési adottságai zsákjellege ellenére jónak mondhatóak. 3 megyeszékhely: Pécs, Kaposvár, Szekszárd egyenlő távolságra 55-60 km-re található a településtől. Komló, Dombóvár, Bonyhád szintén 30 perc alatt személygépkocsival megközelíthető.

 Kistérségi, megyei és regionális szinten a falusi környezetben lévő, korszerű és magas esztétikai értékű idős otthon bővíti az idősellátás kínálatát.

 Ápolást-gondozást nyújtó intézményünk az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyek állapotának és helyzetének megfelelő alapellátást (étkeztetés, házi segítségnyújtást), nappali ellátást (idős korú és demens személyek) illetve szakosított ellátást (demens és nem demens személyek számára) nyújt.

 Az Otthon 100%-os kihasználtsággal működik. Folyamatosan érkeznek a kérelmek az elhelyezés iránt. Intézményünk keresett és jó hírnévnek örvend az idősek körében. Az Otthon működésének eredményességét mutatja, hogy 2006 májusa óta folyamatosan érkeznek az elhelyezési kérelmek.

 Az Otthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, 46 férőhelyes.

Magas a várakozók száma, ezen belül is igen jelentős a soron kívüli elhelyezésre várók száma.

A várólista folyamatosan vezetett, külön várólista készül a soron kívüli elhelyezést igénylőkről. Soron kívüli elhelyezést igénylők esetében az intézményvezető dönt a sorrendről. Üres férőhely először a soron kívüli listáról kerül feltöltésre, ezt követően gondoskodunk a soron kívüli elhelyezést nem igénylők felvételéről.

Bentlakásos intézményünk jó tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. Az elhelyezés 2 és 3 ágyas szobákban történik, két szobához (lakrészhez) tartozik fürdőszoba (zuhanyzó +WC). Minden szobában televízió, vonalas telefon, lakónként külön zárható szekrény, éjjeli szekrény, ágyneműtartós heverő szolgálja a kényelmét.

Közösségi színtereink: a fogadó előtér, 2 társalgó - földszint vonatkozásában, tetőtérben -  1 gyermek játszósarok és kisstársalgó ad lehetőséget a családtagok fogadására.

1 terápiás szoba (infraszuna, masszázsfotel, jáde köves masszázságy), 1 tornaszoba (eliptikus tréner, szobakerékpárok, flabélos, futópad), továbbá egy lelkigyakorlat végzésére alkalmas imaszoba biztosítja a lelki és testi feltöltődést.

A kulturális és egyéb szórakozási-foglalkoztatási tevékenységek biztosítására egy nagyobb és egy kisebb alapterületű társalgó áll rendelkezésre, szükség esetén a tágas ebédlő is igénybe vehető ilyen célokra. Technikai eszközök is segítik ezen időtöltéseket (televízió, videó, DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó). A kulturálódni vágyók részére napilapok, hetilapok, valamint az önkormányzat könyvtára is rendelkezésre áll.

Az intézmény Digitális Jóléti Pontként is működik, mely révén időseink az internet világába is betekintést nyerhetnek (3 notebook, 2 okos telefon és 2 tablet használatának biztosításával), ingyenes wifi elérhetőséggel.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, szakképzett élelmezésvezetővel, dietetikussal, szakácsokkal, akik maximálisan biztosítani tudják a lakók részére a koruknak, egészségi állapotuknak legmegfelelőbb étrendet. Kidolgoztuk a HACCP rendszert, és ennek megfelelően működik a konyha.

Bentlakásos intézményünk teljes körű ellátást biztosít. Komplex módon magába foglalva a fizikai (ellátottal és környezetével segítő kapcsolat kialakítása, étkeztetés, személyi higiéné biztosítása, ápolási-gondozási feladatok), egészségügyi (egészségügyi ellátás, gyógyszer-gyógyászati segédeszköz biztosítása), mentálhigiénés ellátást (aktivitás megőrzés, fejlesztés, pszichés állapot szinten tartása, foglalkoztatás).

Az egészségügyi ellátást heti 2×2 órában (hétfői és csütörtöki napokon) Dr. Tarai Lajos háziorvos látja el az Otthonban lévő orvosi szobában. Amennyiben szükséges szakorvosi ellátás, úgy a Dombóvár illetve Pécs körzetébe tartozó szakrendelőbe, kórházba utalással biztosítjuk ezt ellátottaink számára. Az I/2000. SzCSM rendeletnek megfelelően az egészségügyi ellátást 2 ápoló és 9 szociális gondozó, valamint 2 segédápoló látja el. Az ápolók közül 1 fő látja el a vezető ápolói feladatokat.

Fizikai ellátás: az ellátottak részére napi 5szori étkezést, valamint az orvos előírásainak, utasításainak megfelelő diétás étkezést biztosítunk (diabetes, sószegény diéta stb.) Dietetikus (Gyuricza Ákos) havonta jár ki az Intézményünkbe, előadásokat tart, ellenőrzéseket végez, véleményezi az ellátottak étrendjét, az élelmezésvezetővel konzultálva összeállítja a diétás étrendet.

A mozgásszervi betegségben szenvedők nagy számára tekintettel heti 3órában gyógytornászt alkalmazunk, aki nagy segítséget jelent a kerekes székes, fekvőbeteg, illetve egyéb mozgásszervi problémával küzdő ellátottaink életminőségének javításában, állapotának helyreállításában és a további állapot- rosszabbodásuk megelőzésében.

Törekszünk az Otthon külső és belső környezetét tekintve is a tisztaságra, fontos számunkra a higiénés szabályok betartása. Az ellátott közvetlen környezetének és az Otthon helyiségeinek rendben tartását naponta takarító személyzet biztosítja

Az Intézmény területén a parkosítás és a virágosítás szintén az Otthon lakóinak közvetlen környezetének szépségét és otthonosságát szolgálja.

A segítségre szorulók és fekvőbetegek személyi higiénéjére az ápolók folyamatosan ügyelnek (fürdetés, borotválás, ruházat cseréje-mosás, ágyneműcsere).

 Mentálhigiénés ellátás: Dr. Kovács Attila pszichiáter – megbízásos szerződés alapján – jár ki az Intézménybe.

A demenciában szenvedő személyeknél speciális mentálhigiénés tevékenységgel igyekszünk ellensúlyozni a demencia romlását (a jó közérzetet fenntartásával, izoláció megakadályozásával, programokkal, egyéni és csoportos foglalkozásokkal, védett környezet biztosításával).

A mentálhigiénés tevékenység ellátásáról mentálhigiénés munkatárs gondoskodik napi 8 órában.

Az Otthon igyekszik az ellátottak számára a mindennapokat tartalmas elfoglaltságokkal gazdagítani Ennek megfelelően a napi csoportfoglalkozások során az idősek jó közérzetének megőrzésére, otthonosság érzésének megteremtésére is törekszünk. Havi szinten van katolikus szentmise az Intézményben, illetve evangélikus lelkésznő tart imadélutánt. Fontos teret kap az egészségnevelés, a napi torna, a játékos foglalkozás (kártyázás, ügyességi és kreatív játékok, rajzolás stb.), a csoportos beszélgetések, felolvasások, zenés- és filmes délutánok.

Az Intézményben folyó szakmai munka során fokozott figyelmet fordítunk a lakók egyéni érzékenységére, képességeire, igényeire és szükségleteire. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a személyre szabott bánásmód megvalósítására. Fontos számunkra a lakóinkkal való napi szintű személyes kapcsolat, a személyes beszélgetések, problémáinak és igényeinek a meghallgatása mind a mentálhigiénés csoport-foglalkozások, mind pedig az ápolási munka ellátása során.

A bentlakásos intézményi ellátás mellett Egységes Szociális Intézményünk alapellátásként biztosítja a szociális étkeztetést Továbbá nappali ellátást nyújtó ellátásként Idősek Klubját működtet, demens és nem demens személyek számára.

További tevékenységünk során is az a cél vezérel, hogy lakóink intézményünket saját otthonuknak tekintsék, ahol otthonosan érzik magukat. Kiemelt feladatunknak tekintjük az ellátottainkról való magas szintű ellátást és szakmai munkát, meglévő képességeik megőrzését, szinten tartását.

Fontos elvként tartjuk számon az idős emberek iránti végtelen tiszteletet, empátiát. Munkánk során arra törekszünk, hogy lakóink és ellátottaink az idős kort ne teherként és függőségi helyzetként éljék meg, hanem jókedvüket és harmóniájukat az évek múlásával se veszítsék el. Ezen valamennyi szakmai személyzetnek együttesen kell dolgoznia, mely teljes mértékű odafigyelést, türelmet és meghallgatást jelent az idős ember irányába.

Amennyiben szívesen lenne Otthonunk lakója, illetve alsómocsoládi lakosként igénybe venné a szociális étkeztetést, nappali ellátást, további felvilágosítást kérhet telefonon a +36 (72) 560-109-es telefonszámon az intézmény vezetőjétől.

 

Pitzné Keller Anita
intézményvezető