Alapszolgáltatások - Nappali ellátás

Idősek és Demens személyek Nappali ellátása

A nappali ellátást biztosító intézmény elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozásában nyújt segítséget.

A nappali ellátás vezetője: Pitzné Keller Anita
Telephelye: Alsómocsolád, Rákóczi u. 18.

Az idősek nappali ellátása során segítséget nyújt:
– fizikai ellátásban (fürdési lehetőség, mosás, élelmezés)
– a klubtag szociális helyzetének, egészségi és higiénés viszonyainak javításában.
– Kultúrált környezetet biztosít.
– Az ellátást igénybe vevő egyedüllétének megszűntetésére(egymás közötti kapcsolatok alakítása, egyéni mentális gondozás) törekszik.
– Cél a tétlenség káros következményeinek megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltésével, közösségi programokkal, foglalkozásokkal.
– Közreműködik a demenciában szenvedők számára állapotuk rosszabbodásának megelőzésében, meglévő képességeik szinten tartásában.
A demens személyek nappali ellátása során egyéni és csoportos foglalkozások napi szinten zajlanak. Sokrétű és színes programok gazdagítják mindennapjaikat, melyek hozzájárulnak meglévő képességeik megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Rendszeresek a tornáik, kirándulásaik, illetve játékos délutánjaik. A nappali ellátásban részesülők aktívan részt vesznek az Otthon életében is, gyakoriak az Otthon lakóival való közös programok (pl. szentmise, fürdőnapok, közös kirándulások, közös kártyázások, neves ünnepekről való megemlékezés és névnapok megünneplése stb.).

Amennyiben szívesen részt venne az Idősek Nappali Ellátásában, forduljon hozzám bizalommal személyesen vagy telefonon (72-560-109).

Pitzné Keller Anita
intézményvezető