Térítési díj (Őszi Fény) - Alapszolgáltatások

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat (intézményi térítési díj) állapít meg, melyet a Szociális törvényben (1993. évi III. törvény), a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, helyi rendeletében, valamint az ellátást igénylővel kötött megállapodásban foglaltak szerit kell megfizetni.

2024. 03. 01-jétől érvényes térítési díjak:

nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj: ingyenes étkezés nélkül, 1.400,- Ft/nap étkezéssel.

 szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj: 1.400,- Ft/nap

házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj - személyi gondozás tekintetében: 120,- Ft/gondozási óra

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15-%-át nappali ellátás, 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás esetén, 30%-át házi segítségnyújtás + étkeztetés igénybevétele esetén, 30%-át nappali ellátás esetén, ha étkezést is igényelt.

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, az elvégzett jövedelemvizsgálatot követően.