Belterületi vízrendezés I (DDOP-5.1.5.C-09-2010-0042)

Alsómocsolád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2010 szeptemberében a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül “Település bel- és külterületi vízrendezés az LHH kistérségekben” (DDOP-2009-5.1.5/C) tárgyú felhívásra. A támogató 2011. januári döntése alapján az Önkormányzat 70.993.500.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltsége 74.730.000 Ft. A támogatás intenzitás 95%-os volt.

A projekt Alsómocsolád Kossuth, Petőfi, Rákóczi utcájának és a Szent András ároknak a vízrendezését tartalmazta megközelítőleg 1,5 km-es hosszúságban. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretein belül választottuk kis. A legelőnyösebb ajánlatot a Hódosi Vízépítő Kft. nyújtotta be, akivel a szerződés 2011. április 7-én írtuk alá, míg a műszaki terület átadás-átvétele 2011. április 11-e volt. A kivitelező biztosította Önkormányzatunkat arról, hogy a közlekedésben és a község életében a beruházás jelentős fennakadást nem okoz, és tavasz nyár folyamán a településre érkező diákok miatt fokozottan ügyelnek a biztonságra is. A kivitelező a munkát 2011. szeptember 22-én befejezte. Az átadás-átvételi eljárásra 2011. október 6-án került sor és várhatóan 2011. november végére megkapjuk a vízjogi üzemeltetési engedélyt is.

Projektünkkel szembeni elvárásunk volt, hogy a rendezésre kerülő szakaszok vonalán található ingatlanokat és az ott élő lakosságot megóvjuk a tavalyihoz hasonló esőzések okozta vízkároktól, és a már biztonsággal elvezett vizeket a végső befogadóba káresemény mentesen biztosítani tudjuk. Ezáltal hozzájárulunk a településkép egységesítéséhez, az ingatlanok állagmegóvásához, összességében egy egészséges tiszta környezet kialakításához.

Bízunk abban, hogy a fejlesztésünk eléri a célját, a mintegy 1,5 km hosszúságú árok felújításával mentesítünk legalább 86 főt, és a települést a belvíz okozta károktól, csökkentjük a lehetőségét az esetleges árvíz okozta káros következményeknek.

A projekt lebonyolításában több szakértő szervezet volt Önkormányzatunk segítségére, melyek az Önkormányzat által biztosított szakemberekkel együtt alkalmasak voltak egy ilyen volumenű projekt lebonyolítására. A műszaki ellenőri feladatokat a Sebiber Kft képviseletébe Sebestyén Lajos és Szabó Antal látta el, a jogi szakértőnk a projekt megvalósítási ideje alatt Dr. Illés Judit, a projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátását a DDRF Zrt. képviseletében Talon Gábor látta el. A vízelvezetés tervezője Balog Gábor (VZ-T- 02-0052, ME-M-I.-02-50126/2012), a projekt felelős műszaki ellenőr Balassa Zoltán volt.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a befejezést követő 10 évig az elkészült fejlesztést fenntartja és üzemelteti.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósul meg, mely szervezeteknek a támogatásért ezúton mondunk köszönetet.

Alsómocsolád Község Önkormányzatának képviseletében Dicső László polgármester.

 

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok