Belterületi vízrendezés II (DDOP -5.1.5B-11-2011-0014)

Befejeződött a Csapadékvizes beruházás II. üteme Alsómocsoládon. A projekt megvalósításához Alsómocsolád Község Önkormányzata 104 936 729,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Dél- Dunántúli Operatív Programban, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11) tárgyú felhívás keretén belül. A beruházás során a Rákóczi, Petőfi és Kossuth utcák felső szakaszainak vízrendezése, Szent András lokális vízkár elhárítási fejlesztése és a Rákóci utcai vápás vízelvezető építése valósult meg. Elmúlt években Alsómocsolád település környezeti problémái közül a legjelentősebb károkat a csapadékvízből származó elöntések okozták. A fő célkitűzés a belterületi útárkok fejlesztésével az volt, hogy az utak és azokat kísérő közművezetékek, illetve az ingatlanok védetté váljanak a vízkárokkal szemben. A Szent András-árok rendezésével a településen és a hozzá tartozó vízgyűjtő területen keletkező, rendezetten összegyűjtött csapadékvizek fő befogadója is alkalmassá vált a vizek kártétel nélküli elvezetésére. Az útárkok kialakításánál fontos szempont volt az iszapfogó aknák elhelyezése, hogy a végső befogadó halastavak terhelése csökkenjen, illetve, hogy a rendszer hosszú távú fenntartása biztosított legyen. A Szent Andrásárokban elhelyezett tiltós műtárgy lehetővé teszi a csapadékvizekkel való gazdálkodást,
illetve szintén hozzájárul a tavak terhelésének csökkentéséhez. A Rákóczi utcai vápás vízelvezető kialakításával a település leghátrányosabb helyzetű lakói és azok lakásai váltak védetté a vízkárokkal szemben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósul meg, mely szervezeteknek a támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

2013.06.17.
Dicső László s.k.
polgármester
Alsómocsolád Község Önkormányzata

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok