"Térségi közösségi családközpontú segítő hálózat kiépítése" (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018)

TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI CSALÁDKÖZPONTÚ SEGÍTŐ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE
KÖZ-TÉR-HÁLÓ A CSALÁDOKÉRT – TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0018

Alsómocsolád Község Önkormányzata és konzorciumi partnere a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nkft.-vel és együttműködő partnereivel uniós támogatást nyert a TÁMOP-5.1.3-09/2 számú „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázaton 164millió Ft értékben. A projekt, Ág, Alsómocsolád, Bikal, Döbrököz, Gerényes, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás, Szágy, Tormás, Varga, településekre terjedt ki, de ennél több településre is kihatott. A 2012. január 1-vel induló projektben a különböző szakterületek, a szociális munka, a közösségfejlesztés és a településfejlesztés módszertárát használva komplex támogatás nyújtása volt a cél. A 11 településen zajló munka keretein belül kialakításra került 4 Praktikák Háza, ahol a közösségi események mellett mód volt a mindennapi életet segítő tevékenységek mosás, vasalás, főzés egyéni és közösségi formáira, közösségi önsegítő klubok bonyolítására. Képzések, tréningek széles köre (14 képzési és tréningforma) segítette a képessé tételt a nehézségek leküzdésére. Külön programelemek célozták a szakemberek és a településvezetők érzékenyítését, tapasztalatainak bővítését. A mindennapi életvitel támogatását végezték a családi mentorok, és ezt szolgálták a lakókörülmények javítását szolgáló és a családok egészséges élelmiszerrel való ellátását, a téli tüzelő előállítását motiváló programjaink, pályázataink. A projekt időtartama alatt 539 személy vett részt a különböző eseményeken, lett részese a hálózatnak. 148 személlyel és rajtuk keresztül családdal volt együttműködési megállapodásunk,118 esetben cselekvési tervek készültek a továbblépésre. 21 közösségi kezdeményezés valósult meg augusztus végéig. A segítő szakemberek és döntéshozók számára kínált program elemeken 83 fő vett részt 30 fő fölött volt a rendszeresen résztvevők száma. 8 Hírlevélben, honlapunkon és facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztattuk az érintetteket, támogatókat, döntéshozókat, szakembereket a lehetőségekről, eseményekről, bemutattuk a történéseket. Támogatóink köre a projekt indulásától máig folyamatosan gyarapodott: 23 adományozó, 28 önkéntes és 13 szervezet segítette a munkánkat. Elindítottuk a segítők Nyitott szakmai műhelyét, ami már túlmutat a projektidőszakon. A program sajtó nyilvános záróeseményére 2014. augusztus 29-én kerül sor Alsómocsoládon, a folyamatok folytatását pedig az időközben létrejött Köz-Tér-Háló Alapítvány szolgálja majd.

A támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

 

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok

 

 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ