Alapítvány Alsómocsoládért

Vezetőség:                                                                                                                 
A kuratórium elnöke: Balogh Anikó
A kuratórium tagjai: Ginzer Jánosné, Mihályi Györgyné
 
Elérhetőség:
Telefonszám: +36-72/451-749
Adószám: 19033510-1-02
 
Bemutatkozás:
Az alapítványt az Alsómocsoládi Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre hozta létre 1991-ben. Működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a civil támogatók javaslataira, kezdeményezéseire. Politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, de kész együttműködni minden jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, mozgalommal, közösséggel és természetes személlyel, aki ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik. Rendszeresen nyújtott szolgáltatásaink célcsoportja Alsómocsolád Község lakossága, kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály, de a szolgáltatások nem csupán alacsony küszöbűek, hanem nyitottak is, bárki számára elérhetőek korra, nemre, lakhelyre való tekintet nélkül. Szolgáltatásaink a közhasznú információk – ösztöndíjak, pályázatok, munkavállalás, önkéntes munka, továbbtanulás, albérlet, szórakozási lehetőségek – gyűjtése és a célcsoporthoz juttatása, pályázatfigyelés, pályázatíráshoz való segítségnyújtás, projektmenedzsment, tanácsadás (pályaorientáció, karriertervezés, jogi stb.), valamint a közösségszervezés. Ezen túl részt veszünk a térségben zajló tervezési folyamatokban, majd azoknak aprópénzre váltásában, a programok megvalósításában, különös tekintettel a kultúraközvetítés, a környezetvédelem, a vidék- és településfejlesztés, munkaerő-piac, oktatás-és közösségfejlesztés területeire.
 
Az Alapítvány céljai:
 • biztosítani Alsómocsolád fejlődését, elősegíteni a benne élő emberek testi, lelki, szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítését,
 • támogatni minden olyan kezdeményezést, tanulmánytervezetet, szakdolgozatot, amely a település összkomfortúságát célozza meg,
 • a munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése, lehetőségek szerint munkahelyteremtés a községben,
 • segíteni minden olyan tevékenységet, mely a település jobb ellátását célozza meg,
 • elősegíteni az idegenforgalom megszervezését a falusi turizmus területén,
 • biztosítani a lehetőséget a hagyományok megőrzésére, a múlt feltárására, a kultúra ápolására,
 • pályakezdők és fiatal házasok támogatása,
 • az ifjúsági kezdeményezések támogatása, ifjúságsegítés és ifjúságvédelem,
 • a munkanélküliek és a nyugdíjasok szociális terheinek csökkentése,
 • az infrastruktúra fejlesztése,
 • a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása, támogatása,
 • a felnőttoktatás támogatása, ennek keretében ösztöndíjak biztosítása.
Céljai elérése érdekében az Alapítvány Alsómocsoládért feladata:
 • vidék- és településfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás, vidék- és településfejlesztési programok kezdeményezése és menedzselése, különös tekintettel a turisztika területére,
 • munkaerő-piaci programok kezdeményezése és menedzselése,
 • ifjúsági programok kezdeményezése és menedzselése,
 • környezettudatos szemléletet népszerűsítő, környezetvédelmi, természeti és épített környezetünk megóvását elősegítő programok kezdeményezése és menedzselése,
 • kultúraközvetítő programok kezdeményezése és menedzselése,
 • közösségfejlesztő programok kezdeményezése és menedzselése,
 • esélyegyenlőségi programok kezdeményezése és menedzselése,
 • az érintett témákban információk terjesztése, a szervezet PR tevékenységének, média megjelenésének biztosítása,
 • nemzetközi kapcsolatok kialakítása,
 • felnőttképzései tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása,
 • felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása,
 • egyéb oktatási tevékenység.
Programok:
A szervezet elsősorban a település és a sásdi járás közösségi életének fejlesztését szolgálja. 2006-ig az Alapítvány Alsómocsoládért fő tevékenysége a település közép- és felsőoktatásban, nappali tagozaton tanuló lakosai számára havi ösztöndíj biztosítása volt, tanulmányi eredményük és szociális helyzetük függvényében. A 2006-os évben a tevékenységi kör bővülésével a szervezet inkább az ifjúságsegítés, közösségfejlesztés felé fordult.
 
A Baranyai Hegyháton 2003 decemberétől folyamatosan részt veszünk és generáljuk a kistérségi civil együttműködést, melynek keretében 67 civil szervezet együttműködési felületeit igyekszünk megteremteni. Helyi társadalomfejlesztési programunk keretében pedig a községi önkormányzat, az Alsómocsoládon működő 9 civil szervezet, és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési lehetőségeket és érdekegyeztető felületeket erősítjük. Alapítványunk felvette tevékenységei közé az ifjúságsegítés feladatkörét, ennek keretein belül 2005. évben „Tanuljuk játszva Európát” néven képzőtábort szervezett, a Dél-dunántúli Régió gyermek- és ifjúsági önkormányzatainak részvételével. A program feladata, a Dél-dunántúli Régióban működő gyermek- és ifjúsági önkormányzatok által elérhető gyermekek és fiatalok megismertetése az Európai Unió tagországainak kultúrájával. Települési programként elindítottunk egy “Sámándob Varázsiskola” nevű olvasásnépszerűsítő programot szintén az ifjúság körében, mely hatására 20 alsómocsoládi gyermek és fiatal hasznosan töltötte a nyári szünetet, ismerkedett a magyarság kultúrájával, hagyományaival. Ezen túl az olvasás, mint a szabadidő eltöltésének eszköze, ismét előtérbe került.
 
Ifjúságsegítő tevékenységünkkel támogatjuk a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúság Önkormányzat, valamint a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Dél-dunántúli Régiós Tagcsoport-szövetségének munkáját. 2007. évben szintén Ifjúság 2000-2006 program keretében ifjúsági hagyományőrző programot valósítottunk meg a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve, melynek eredményeként kiadtuk az “Alsómocsolád emlékei…” című könyvet. Folyamatosan részt vettünk 2006-tól az AVOP LEADER+ program keretében megvalósuló közösségi tervezésben, majd 2007. évben pályáztunk is a kistérség forráshelyeinek feltérképezésére, valamint két forrás kitisztítására a Mecsek Erdészeti Zrt-vel partnerségben. Ugyanezen program keretében pályáztunk a kistérség arculati elemeinek kialakítására, kiadtunk egy arculat-elemtárat, valamint több köztéri bútort is elkészítettünk. Ezen túl Alapítványunk részt vesz a település kulturális- és közéletének szervezésében, fejlesztésében. .ITT 2010 néven három projektfüzérből álló, egy évig futó programsorozatot valósítottunk meg a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve, a célból, hogy népszerűsítsük a fiatalok körében az olvasást, növeljük toleranciatűrő képességüket, bővítsük tudásukat és ismereteiket, valamint szélesítsük kapcsolati hálójukat.
 
A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány a helyi önkormányzatiság, illetve a helyi közigazgatás fejlesztése tárgykörben kiírt pályázati felhívására szervezetünk is nyújtott be pályamunkát. Olyan „Okos radar” módszertani anyag elkészítésére vállalkoztunk, amely segíti az önkormányzatok helyzetértékelésen alapuló felmérését az okos/smart megoldások területén. A módszertan elsősorban az 5000 fő alatti településekre fókuszál, számukra nyújt egy olyan útmutatást, melynek segítségével az önkormányzatok elkészíthetik saját Okos falu indexüket.
 
 
DOKUMENTUMOK
 
Létesítő okirat:
 
Szabályzatok:
 
Számviteli beszámolók:
 
Szja 1%-os összegek felhasználása: