Őszi Fény - Belépési Hozzájárulás

TÁJÉKOZTATÁS

BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA

Ezúton tájékoztatom a 2022. 07. 01-jétől történő változásról, mely szükséges ahhoz, hogy a kérelme tekintetében teljes körű információk álljanak rendelkezésére, mely a döntése mérlegeléséhez szükséges lehet Intézményünk vonatkozásában.

Alsómocsolád Község Önkormányzata, mint Fenntartó 7/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 10 §-ával belépési hozzájárulás fizetéséről döntött az Őszi Fény Idősek Otthonába történő beköltözés feltételeként.

A belépési hozzájárulás 2022. 07. 01-jétől került bevezetésre.

A belépési hozzájárulás befizetése, elszámolása és felhasználása során a mindenkor hatályos 1993. évi III. szociális törvény 117./C § (1) - (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

1993. évi III. szociális törvény szerint a belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

A belépési hozzájárulás teljes összegét az intézményi jogviszony létrejöttét megalapozó megállapodás megkötését megelőzően kell megfizetni az Intézmény erre a célra létrehozott elkülönített számlájára való átutalással. Az átutalás teljesítésekor a megjegyzés rovatba rögzíteni kell az ellátást igénylő nevét.

A belépési hozzájárulás átutalására és nyilvántartására elkülönített számla került megnyitásra.

Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik (függetlenül a megszűnés okától – elhalálozás, kiköltözés, áthelyezés), a belépési hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testület 7/2022. (VI.17.) rendelet 10 § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint kell eljárni abban az estben is, ha a beköltöző három éven belül azért kerül egy másik lakrészbe áthelyezésre, mert egészségi állapota oly módon romlik, hogy gondozási szükséglete, vagy személyi épségének biztonsága azt megkívánja és ez a lakrész alacsonyabb belépési hozzájárulási összeggel meghatározott.

Valamennyi lakrészünk teljesen felszerelt. Minőségi elhelyezési körülményeket biztosítunk. Minden lakrész bútorozott, Tv-vel (kábeltv előfizetéssel), lakrészenkénti hűtőszekrénnyel, vonalas telefonnal, nővérhívóval ellátott. Lehetőség van az Intézményben kialakított tornaszobánkban és terápiás szobánkban elhelyezett eszközeink (masszázságy, masszázsfotel, infraszauna, szobakerékpárok, flabelos stb.) díjmentes használatára.

2. melléklet az 7/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

A belépési hozzájárulás összege lakrészenként

A

B

C

D

sorszám

lakrész megnevezése

belépési hozzájárulás

Ft

szoba száma

1

KAGYLÓ

200.000

6

2

SZÍV

300.000

17

3

NYUGALOM

300.000

4

DAL

350.000

13

5

DAL

350.00

14

6

SZÉL

400.000

19

7

KAGYLÓ

400.000

7

8

GYÖNGY

400.000

4

9

GYÖNGY

400.000

5

10

LÁNG

400.000

21

11

LÁNG

400.000

22

12

CSEND

400.000

25

13

CSEND

400.000

26

14

FÉNY

400.000

23

15

FÉNY

400.000

24

16

SZÍV

450.000

18

17

SZÉL

450.000

20

18

CSILLAG

500.000

3

19

ZENE

1.000.000

--

20

SZERETET

1.000.000

---

21

NAPFÉNY

1.000.000

---