Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 1993-ban kezdte meg működését a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok összefogása, szakmai támogatása érdekében. Célja, hogy a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működéséhez komplex segítséget nyújtsanak, és tevékenységünkkel hozzájáruljanak az aprófalvakban élők életesélyeinek növekedéséhez.
 
25  évre visszatekintő alaptevékenységei közé tartozik a “Falugondnoki Hírlevél”  kiadása, honlap fenntartása, állandó információ-szolgáltatás, információ “áramoltatás”, jogsegélyszolgálat, érdekvédelem és érdekképviselet, szakmai tanácsadás, szakmai programok, találkozók, előadások és képzések szervezése, lebonyolítása.
 
Az egyesület irodája folyamatos működésével egész évben a falugondnokságok és a falugondnoki szolgálatot fenntartó önkormányzatok rendelkezésére áll.
 
Érdekegyeztető szerepet vállalnak az ellátott lakosság és a falugondnok, illetve az önkormányzat és a falugondnok közötti konfliktusokban, szakmai támogatást nyújtanak az új falugondnoki szolgálatok megalakulásához.
 
Az egyesület kiterjedt kapcsolatrendszert működtet a megye és a régió civil és önkormányzati szervezeteivel, az országban működő falugondnoki egyesületekkel, az ágazati minisztériummal.
 
További információ: http://baranyafalu.hu/