Keleti-Mecsek Egyesület

A Keleti-Mecsek Egyesület 1994 decemberében alakult meg, szászvári székhellyel, a térség önkormányzatai és társadalmi szervezetei alapító tagságával. Jelenleg 37 a tagok száma.

Az egyesület célja a térség halmozottan hátrányos helyzetéből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás folyamatának lefékezése, a térség érdekeinek hatékonyabb megjelenítése a megyében, a régióban, a kistérségi együttműködés létrehozása, koordinálása, továbbá a tagok együttműködésének előmozdítása a cél megvalósítása érdekében.
 
A megalakulás óta eltelt időszakban az egyesület feladatai közül az idegenforgalom, a falusi turizmus feltételeinek megteremtése, fejlesztése jelentette a munka zömét. Az egyesület Tourinform irodát működtet, mely a térség idegenforgalmát koordinálja.
 
Az egyesület működésének költségeit a társult önkormányzatok biztosítják, mivel az éves tagdíj minimális, ill. az egyes programokhoz, rendezvényekhez, kiadványokhoz igyekszik pályázati úton anyagi eszközöket szerezni.

Az egyesület a vidékfejlesztés terén a legnagyobb eredményének tudhatja be, hogy 2006 évtől a LEADER + program munkaszervezetének feladatait látja el, melyek a következők: projektgenerálás, a programmal kapcsolatos információk átadása, pályázat kezelés.