Együttműködés a Minőségi Időskorért (CERV-2021-CITIZENS-TOWN TWINNINGS)

Project number: 101054168

Project name: Remote Rural Silver Twinning for EU

Project acronym: RRSTEU

Call: CERV-2021-CITIZENS-TOWN

Topic: CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT

Type of action: CERV Lump Sum Grants

Granting authority: European Education and Culture Executive Agency

Abstract

Összefoglaló

People living in rural, remote area with limited infrastructural capabilities and lack of foreign language skills has disadvantage to contact other people from other EU countries or to feel themself an EU citizen. We are committed to take action to involve people through the Town Twinning program into the EU circle to have their own personal experience and commitment. We identified a common ground and interest for this involvement and initiated the project. We are 3 remote rural settelements in CEE which focuses on elderly care and active ageing inspired by demographic situation and high proportion of local people are involved. The ageing population is one of the biggest social challenge of the EU and has a growing impact on social welfare systems. This impact is significant in CEE. The ageing population, social changes are present at our settlements which are the future of other regions of EU. However this situation is unfavourable, we are intend to reframe and to make benefit for our communities on it.

We involve 21-21-21 people from the 3 settlements of the 3 countries and we make a 3 days event in Alsómocsolád Hungary. It combines the cultural, professional and EU related topics in one in May 2022. People with connection of silver age group are involved in the program. Women are overrepresented due to the nature of the topic.

Our aim is to create value for local communities through civic collaboration, best practice and know-how sharing and mutual language platform. We call participants from other countries online to highlight the importance of digital channels and green aspects. Participans will have their personal experience on Cultural diversity, EU citizen feeling and values and they can improve in their profession. Covid related topic is a part of the program as it is critical in elderly care. The common language ensures participation of people who are excluded from such programs due to lack of language skills.

A népesség elöregedése az egyik legnagyobb társadalmi kihívás az EU számára, és egyre nagyobb hatással van a szociális jóléti rendszerekre. Ez a hatás jelentős Közép-Kelet-Európában is. A népesség elöregedése, a társadalmi változások jelen vannak településeinken, amelyek az EU többi régiójának jövőjét jelentik. 

A 3 ország 3 településéről 21-21-21 főt vonunk be és 3 napos szakmai találkozóba Alsómocsoládon, Magyarországo, 2022. májusában. A programban az "ezüst korosztályhoz" kötődő személyeket vonunk be. A nők a téma természetéből adódóan felülreprezentáltak a projektben.

Célunk, hogy értéket teremtsünk a helyi közösségek számára civil összefogás, a legjobb gyakorlatok és a know-how megosztása és a kölcsönös nyelvi platform révén. Más országokból érkező résztvevőket online hívunk, hogy felhívjuk a figyelmet a digitális csatornák és a zöld szempontok fontosságára.

A résztvevők személyes tapasztalatokat szereznek a kulturális sokszínűségről, az uniós polgárok érzéseiről és értékeiről, és fejlődhetnek szakmájukban. A Coviddal kapcsolatos téma a program része, mivel kritikus az idősgondozásban. A közös nyelv biztosítja azoknak a személyeknek a részvételét, akiket nyelvtudás hiánya miatt kizárnak az ilyen programokból.

Meeting in Alsómocsolád
 

Dates of the event: 01/05/2022 - 04/05/2022

Number of countries involved: 3 countries - Romania, Slovakia, Hungary

Estimated number of individual direct participants: 63 persons 

Brief description of Target groups:

The target group for the development of the Silver Economy is, on the one hand, the 50+ age group, whose development of services serving the special needs is the essence of the development of the Silver Economy. However, these developments will also affect the younger age group, as they will be the ones who can provide these services.
The target group of the project is professionals, elderly care workers, municipal workers and decision-makers, representatives of non-governmental organizations, local entrepreneurs, experts, educators who may be involved in the topic.

Dissemination activities:

 • Project website to provide information
 • Providing information on partner websites and social media platforms
 • Local media (print and online)
 • Regional media (Regional TV and radio channel)
 • Photo documentation
 • Video

Outputs:

 • Event Description Sheet
 • Website: https://alsomocsolad.hu/?oldal=490&menu=674
 • Photo and video gallery
 • Cooperation agreement between the Associated partners

Szakmai találkozó Alsómocsoládon
 

A rendezvény időpontja: 2022.05.01 - 2022.05.04.

 

Az érintett országok száma: 3 ország - Románia, Szlovákia, Magyarország

Az egyéni közvetlen résztvevők tervezett száma: 63 fő

Célcsoportok rövid leírása:

Az Ezüst Gazdaság fejlesztésének célcsoportja egyrészt az 50 év feletti korosztály, akiknek a speciális igényeit kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése az Ezüst Gazdaság lényege. Ezek a fejlesztések azonban a fiatalabb korosztályt is érintik, hiszen ők tudják majd biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. A projekt célcsoportja a szakemberek, idősgondozók, önkormányzati dolgozók és döntéshozók, civil szervezetek képviselői , helyi vállalkozók, szakértők, oktatók, akik érintettek lehetnek a témában.

 

Nyilvánosság biztosítása:

 • Tájékoztatást nyújtó projekt weboldala
 • Információnyújtás partnerek weboldalainl és közösségi média oldalain
 • Helyi média (nyomtatott és online)
 • Regionális média (Regionális TV és rádió csatorna)
 • Fotódokumentáció
 • Video

Eredmények:

 • Projekt honlap: https://alsomocsolad.hu/?oldal=490&menu=674
 • Fotó- és videógaléria
 • Együttműködési megállapodás a Társult partnerek között

Project partners

Partnerek

 1. Municipality of Alsómocsolád, Hungary: Project coordination, physical location of the program
 2. Municipality of Remetea, Romania: participant
 3. Municipality of Chľaba, Slovakia: participant
 1. Alsómocsolád Község Önkormányzata, Magyarország: Projekt koordináció, a program fizikai lokációja
 2. Gyergyóremete (Remetea) Önkormányzata, Románia: résztvevő
 3. Helemba (Chľaba) Község Önkormányzata, Szlovákia: résztvevő

Beszámoló a program megvalósulásról

A 320 lakosú Baranya megyei település, Alsómocsolád a rendszerváltás után egy szerep nélküli kis zsákfaluvá vált. Az innovatív, menedzsment szemléletű vezetésnek köszönhetően 30 év alatt egy példa értékű faluvá tudott fejlődni, jövőképpel, küldetéssel, stratégiával rendelkezik.

JÖVŐKÉPÜNK

Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, barátságos, értékeit őrző és megújító, a helyi gazdaságból gyarapodó, lakói számában növekvő, innovatív kistelepülés.

KÜLDETÉSÜNK

Olyan élhető, a polgárai által védett, megbecsült és szeretett település létrehozása, mely megtartja népességét, visszavonzza elszármazottait. Válaszol a kor kihívásaira. Keresi és megtalálja kitörési pontjait. Emberi léptékek szerint fejlődik. Folyamatosan megújul. Nyitottá, érdekessé és vonzóvá teszi a települést ország-világ számára. Felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek helyi, térségi és szélesebb igényeket is tudnak gazdaságosan szolgálni.

Stratégiánk része az Ezüst gazdaság – vagyis az 50 év felettiek számára nyújtott szolgáltatások - fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy Alsómocsolád legyen az a hely Magyarországon, ahol a lakosság hosszú ideig, egészségesen és aktívan tud élni. Az idősebb korosztály számára pedig a fiatal korosztály tudja nyújtani a számukra fontos szolgáltatásokat, így nőhet a település népességmegtartó képessége is.

A népesség elöregedése az egyik legnagyobb társadalmi kihívás az EU számára, és egyre nagyobb hatással van a szociális jóléti rendszerekre. Ez a hatás jelentős Közép-Kelet-Európában is. A népesség elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a vidék gyenge jövedelemtermelő képessége olyan problémák, melyek szinte mindegyik kis települést érintik, ha azok nem tartoznak valamelyik nagyobb város agglomerációjába és ha nem tudnak hatékony és fenntartható választ adni ezekre a kihívásokra.

Különösen nagy kihívást jelent ez a nők helyzetében, akik általában hosszabb ideig élnek, az alacsonyabb fizetéseik miatt alacsonyabb nyugdíjat kapnak, megözvegyülve pedig anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. De szintén a nőkre nehezedik inkább az idős szülők ápolásának feladata. A 40-50 éves úgynevezett szendvics-generáció tagjai – vagyis azok a szülők, akik még a gyermekeiket és már a szüleiket is támogatják - sokszor a saját fizikai és mentális egészségüket teszik kockára.

Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók körében jóval magasabb a nők aránya. Az alacsony fizetés, a rossz munkakörülmények, a váltott műszakos munkarend, a pandémia miatt még stresszesebb munkakörülmények mindenhol megviselték a munkavállalókat. Ennek a helyzetnek a kezelése országos, illetve EU szintű intézkedéseket kívánnak. Kis településként mi a saját szociális intézményünkben igyekszünk biztosítani a lehető legjobb feltételeket, körülményeket mind a lakók, mind a szolgáltatásokat igénybe vevők, mind a dolgozók részére.

Úgy gondoljuk, hogy a minőségi időskor megteremtése, a tudatos öregedés, az aktív időskor és az ezüst gazdaság fejlesztése olyan területek, ahol értünk már el eredményeket, vannak a jövőbe mutató terveink is, ahol tudunk jó gyakorlatokat bemutatni, de ahol tudunk másoktól is tanulni. Ennek a tanulási folyamatnak a része az „Együttműködés a minőségi időskorért” című projektünk is.

A program keretében Helemba (Szlovákia) és Gyergyóremete (Románia) önkormányzataival vettük fel a kapcsolatot és tartottuk meg azt a 3 napos szakmai találkozót, melynek célja egymás megismerése, az idősgondozás, az élethosszig tartó tanulás, a tudatos öregedés, az egészségfejlesztés és rekreáció, a szelíd turizmus és az ezüst gazdaság területén szerzett eddigi tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása és a jövőbeni együttműködési lehetőségek feltérképezése volt.

A 2 külföldi ország 1-1 településéről 21-21főt vontunk be, akikhez Alsómocsolád és az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió további 4 településének - Mágocs, Bikal, Mekényes és Nagyhajmás – témában érintett kulcsszereplői csatlakoztak.

A résztvevők személyes tapasztalatokat szerezhettek a kulturális sokszínűségről, az uniós polgárok érzéseiről és értékeiről, és fejlődhettek szakterületükön is. A Coviddal kapcsolatos téma a program része volt, mivel ez a terület kritikus az idősgondozásban.

A közös nyelv biztosította azoknak a személyeknek a részvételét is, akiket a nyelvtudás hiánya kizárhatna, vagy korlátozhatna az ilyen programokból. Ugyanakkor megjelent a kulturális sokszínűség is, hiszen annak ellenére, hogy mindhárom település lakossága többségében magyar, magyarságunkat teljesen másként éljük meg. Más anyaországi magyarnak lenni és más határon túli, nemzetiségi kisebbségben élőként megélni magyarságunkat. Bár identitásunk szerves része a magyarság, fontos, hogy európai identitásunkat is átérezzük.

Az uniós támogatásból 2022.május 1-4-e között tartottuk meg szakmai találkozónkat, mely az alábbi programokat tartalmazta:

2022.05.01. vasárnap

Külföldi vendégek érkezése, vacsora, ismerkedés

2022.05.02. hétfő

9-13 óráig: Szakmai program

 • Dicső László Alsómocsolád Község polgármesterének köszöntője
 • Együttműködés a Minőségi Időskorban program rövid áttekintése- Zagyva Gabriella projektmenedzser
 • Személyes ismerkedés – moderátor Balogh Anikó társadalomfejlesztő
 • az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió bemutatása – Halmai Gáborné a munkaszervezet vezetője

 

 • Alsómocsolád bemutatása – Dicső László polgármester

 

 • Az Őszi Fény Idősek Otthonának bemutatása – Pitzné Keller Anita intézményvezető

 

 • Ezüst gazdaság a minőségi időskorért (prezentáció) – Zagyva Gabriella projektmenedzser

13-14 óráig: ebéd az Őszi Fény Idősek Otthona ebédlőjében

14-15 óráig: Látogatás az Őszi Fény Idősek Otthonában, interaktív beszélgetés (2 csoportban) - programvezető: Pitzné Keller Anita intézményvezető

15 – 18 óráig: Faluséta

 • Közös program: Szent András templom megtekintése – programvezető Pitzné Keller Anita
 • 1.csoport: Természeti környezetünk – Séta a Lombházhoz, Erdei tornapálya, Kálvária, Mol pince, Kilátó – csoportvezető Dicső László, kísérő Szabó Erika
 • 2. csoport: Kulturális környezetünk – közösségi színtereink, köztéri alkotásaink, Faluház, Teleház, Szín-Tér Művelődési Ház és Könyvtár, hagyományaink, kulturális örökségünk, jövőképünk – csoportvezető Mészáros-Taller Marietta, Balogh Anikó
 • 3. csoport: 111 évig egészségesen – Fizikai és mentális egészség, közösségi lét, sószoba, Orgon-szoba, szabadtéri fitnesz park – csoportvezető Zagyva Gabriella, Hőss Klára

18-19 óráig vacsora az Őszi Fény Idősek Otthona ebédlőjében

19 órától: Szabad program

2022.május 3. kedd:

9-13 óráig Szakmai program:

 • Helemba bemutatkozása
 • Gyergyóremete bemutatkozása

 

 

 

13-14 óráig ebéd az Őszi Fény Idősek Otthona ebédlőjében

14-18 óráig Szakmai program:

 • Kiscsoportos foglalkozás: ki mit visz haza, kérdések és javaslatok, jövőbeni projektek, együttműködési lehetőségek
 • Együttműködési megállapodás aláírása

18 órától Vacsora a Kemencés udvarban

2022.május 4. szerda:

8 órától: Programzárás, értékelés, vendégek hazautazása

 

A programtól elvárt eredmények

 • Elkészült egy projekt honlap, mely tartalmazza a projekt leírását, céljait, beszámolót a program megvalósulásáról. 

 • Fotódokumentáció és videó készült a rendezvényről. 

 • Együttműködési megállapodás került aláírásra a Társult partnerek között. 

 • A partnerek megismerték egymás munkáját, futó projektjeiket, céljaikat, megoszthatták egymással jó gyakorlataikat. 

 • Egymás megismerésével, a kapcsolatok kiépítésével megteremtették a lehetőségát a jövőbeni együttműködéseknek.

Fotógaléria