Alsómocsolád község bemutatása

Alsómocsolád
Alsómocsolád község 320 lelket számláló település, Dél-Magyarországon, Baranya megye északi szegletében, a Baranyai Hegyhát kapuja, kiemelkedő természeti értékeinek köszönhetően szűkebb környezetünk egyik gyöngyszeme.
 
A község összközművesített, távközlési és informatikai kapcsolatai korszerűek. A településen biztosított az egészségügyi alapellátás, idősek nappali és bentlakásos ellátása, működik turisztikai komplexum és számos közösségi színtér.
 
 
 
Mi Mocsoládiak büszkék vagyunk a múltunkra; jövőnket adottságainkra és értékeinkre igyekszünk építeni úgy, hogy megbecsüljük hagyományainkat.
 
Közösen tesszük mindezt! A település minden szereplőjének – állampolgárok, gazdasági szervezetek, civil szervezetek – bevonásával kidolgoztunk egy újfajta önkormányzási modellt, aminek fókuszában a stratégiai menedzsment intézményesülése, a közösen megfogalmazott jövőkép áll.
 
Jövőképünk: „Alsómocsolád egy XXI. századi, élhető, barátságos, értékeit őrző és megújító, a helyi gazdaságból gyarapodó, lakói számában növekvő, innovatív kistelepülés.”
 
Küldetésünk: „Olyan élhető, a polgárai által védett, megbecsült és szeretett település létrehozása, mely megtartja népességét, visszavonzza elszármazottait. Válaszol a kor kihívásaira. Keresi és megtalálja kitörési pontjait. Emberi léptékek szerint fejlődik. Folyamatosan megújul. Nyitottá, érdekessé és vonzóvá teszi a települést ország-világ számára. Felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek helyi, térségi és szélesebb igényeket is tudnak gazdaságosan szolgálni.”
 
A megtervezett jövőkép a Képviselő-testület által jóváhagyott gazdasági programokban, ciklusprogramokban, részstratégiákban és fejlesztési tervekben ölt testet, valóra váltása a kialakított eszközrendszer alkalmazásával folyamatos, eredményeképpen Alsómocsolád az elmúlt 32 év alatt fejlett infrastruktúrával és aktív állampolgárokkal rendelkező, a kor kihívásaira nyitott településsé vált, a munkánk során intézményesült irányok:
  • stratégiai menedzsment,
  • helyi gazdaságfejlesztés,
  • társadalomfejlesztés,
  • térségi fejlesztési motor szerep,
  • hálózatszervezés/hálózatfejlesztés.
 
Alsómocsoládon, köszönhetően a tudatos közösségfejlesztésnek, az állampolgári részvétel nem merül ki a település közügyeiben való aktivitásban. A cselekvő állampolgárok kezdeményezésére a társadalmi szerepvállalásnak színes palettája alakult ki, amit leginkább a településen működő 11 civil szervezet bizonyít, melyek között megtalálhatóak az érdeklődési körök mentén szerveződött egyesületek: az Alsómocsoládi Foltvarró Klub, az Alsómocsoládi Sport Egyesület, Május Kugli Egylet; a korosztályi, társadalmi csoport érdekképviseletet ellátó szervezetek, mint a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Alapítvány Alsómocsoládért, az “Őszi-Fény” Alapítvány, a KÖZ-TÉR-HÁLÓ Alapítvány; az elszármazottaknak gyökereket jelentő Alsómocsoládiak Baráti Köre, a közbiztonság megőrzéséért tevékenykedő Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület, a térség együttműködésére építő Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület.
 
 
 
 
Településünk hosszú távú jövőképét a nyitottság, az értékőrzés és a megújulás jellemzi, alapelvünk, hogy minden, ami Alsómocsoládon történik a település lakóit szolgálja, de multiplikatív hatásával hozzájáruljon a térség élhetőségéhez, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztásával pedig egy globális társadalomfejlesztéshez. A község legfőbb értéke nem a létrehozott anyagi javakban testesül meg, hanem a felhalmozódott és folytonosan gyarapodó tudásban – szellemi értékekben –, valamint az erős, összetartó, alkotni akaró, szolidáris közösségében. Közösségi célunk a tudatos, módszeres fejlesztés stratégiai gondolkodás mentén, aminek hatására Alsómocsolád nem vegetáló, hanem a globális versenyhelyzetben tényezőként megjelenő, élhető településsé váljon, ennek érdekében nemzetközi kapcsolatokat is ápolunk. Büszkék vagyunk az elmúlt évek kapcsolódásaira – romániai magyar testvértelepülési kapcsolat Máréfalvával a közös gyökerek, hagyományok, nemzeti értékek ápolása céljából; norvég partnerrel való közös gondolkodás és közös cselekvés az aktív és minőségi időskor megteremtése érdekében; élethosszig tartó tanulás gyakorlati támogatása népfőiskolai modulok kidolgozásával norvég és szlovén partnerrel.
 
Településünk jövőképének megvalósításához keresünk partnereket tudáscsere, tapasztalatok megosztása és közös programok kidolgozása, megvalósítása érdekében; olyan partnereket, akik hozzánk hasonló alapértékek mentén gondolkodva nyitottak az együttműködésre.