Faluház

 

Az Alsómocsoládi Faluházat Alsómocsolád Község Önkormányzata PHARE támogatás segítségével építette 2001-ben. Alapterülete 560 négyzetméter.A lakosság előtt 2004-ben nyitotta meg kapuit kínálva számukra Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak települések Körjegyzőségének, Alsómocsolád Község Önkormányzatának és a 100%-ban Önkormányzati Tulajdonú “Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft Teleházának komplex szolgáltatásait. Az épület aulája alkalmas ünnepségek, tanácskozások, és képzések lebonyolítására , 100 fő alatti részvétel esetén. Faluház településünk szellemi és ügyintézési központja.A “Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft 2010. évben nyerte el kétkörös pályázaton a település Integrált Közösségi és Szolgáltató Tere- IKSZT kialakításának lehetőségét. A beruházás folyamatban van, melynek végén, várhatóan 2011. szeptember hónapban, a ház elnyeri végső arculatát. A “Mocsolád-Civilház” Közhasznú Társaságként a községben működő bejegyzett civil szervezetek (Alapítvány Alsómocsoládért, Május Teke Egylet, Alsómocsoládiak Baráti Köre), illetve a Községi Önkormányzat együttműködésével, közös előkészítő munka eredményeképpen jött létre 2000-ben, a község teleházának fenntartására, a település fejlődésének segítésére, továbbá azért, hogy megfelelő szakmai és jogi hátteret biztosítson a be nem jegyzett szervezetek számára is tervezett programjaik megvalósításához.A Kht elsődleges célja megalakulásakor a településünk méretéből (372 fő) és zsákjellegéből adódó intézményi és egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése, az általa fenntartott Teleház segítségével. Másodlagos cél, az elsődleges cél megvalósításakor kifejtett közösségszervező, illetve közösségfejlesztő tevékenység rendszerezése, tudatosságának megteremtése. Működése során tevékenységének hatóköre a teljes Sásdi kistérségre kiterjedt, a Dél-Dunántúli Régióra, feladatköre vidék,- terület,- és településfejlesztési tevékenységekkel bővült.

A szervezet a hatályos törvényeknek megfelelően 2008. július 20-án átalakult Nonprofit Kft-vé, mely változás 2008. augusztus 20-én jogerőre emelkedett, majd 2010. évben Alsómocsolád Község Önkormányzata kivásárolva a tulajdoni részeket 100%-os tulajdonosává vált. A szervezet tevékenységét ezen a változások nem befolyásolták.