Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft.

A Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alsómocsolád Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság. A Kft. ügyvezetője: Veréb Zoltánné.
 
A szervezetet 2009-ben azért hozta létre az Önkormányzat, hogy a Közszolgáltató a település-, terület- és vidékfejlesztési feladatok koordinálását, szervezését végezze, a településen és a térségben működő személyek, szervezetek részére Európai Uniós és nemzeti források lehívására pályázatok elkészítése, projektek lebonyolítása, nyomon követése és kezelése terén szolgáltatásokat nyújtson.
 
A Közszolgáltató alapításkori feladatai között szerel:
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
  • euroatlanti integráció elősegítése,
  • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§-a értelmében A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a településfejlesztés, településrendezés. Az Önkormányzat ezen feladata ellátását a Közszolgáltatóra bízza az alábbiak szerint:
  • a Közszolgáltató létrehoz egy munkaszervezetet, melynek feladata olyan településfejlesztési stratégia kidolgozása és megvalósítása, mely biztosítéka lehet annak, hogy Alsómocsolád község a jelenlegi lélekszámát megőrizze, és lehetőség szerint növelje.
 
Projektekben való részvétel:

Alsómocsolád Község Önkormányzata és konzorciumi partnere, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont NKft. 2012 és 2014 között nagyszabású, 11 települést érintő TÁMOP pályázatot valósított meg, melynek keretében Ág, Alsómocsolád, Bikal, Döbrököz, Gerényes, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás, Szágy, Tormás és Varga településeken a mindennapi életvitel támogatását, a lakókörülmények javítását, a családok egészséges élelmiszerrel való ellátását, továbbá a téli tüzelő előállítását motiváló programok valósultak meg családi mentorok közreműködésével. A Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú NKft. e projekt előkészítő szakaszában vett részt, a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, ez által az érintett települések demográfiai, gazdasági, szociális és egyéb szignifikáns jellemzőinek feltérképezése és megismerése volt a feladata.

A szervezet a helyi gazdaságfejlesztés, és a településen belüli értékesítési tevékenységek erősítésének is aktív szervezője. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 2013. június 24-én benyújtott pályázatát a közreműködő szervezet 13,2 millió forintos támogatásban részesítette. Ennek keretében készült el a település központjában a Piactér.
 
Jövő szövő Alsómocsolád:
Alsómocsolád község dinamikusan fejlődő település, azonban számos intézkedése ellenére sem tudott megbirkózni a kistelepülések legfőbb "ellenségével", az elnéptelenedéssel. Az Önkormányzat a népességszám fogyásának megállítását illetve növelésének egyik lehetséges módját abban látja, hogy olyan munkahelyeket teremt, amik vonzzák a fiatal szakképzett munkaerőt. További lehetőség rejlik a már működő szolgáltatások – idősgondozás, helyi turizmus – fejlesztésében. 2014-ben indult útjára az a program, ami arra kereste a választ, hogyan lehet a kistelepülési létet, mint életformát vonzóvá tenni, milyen lehetséges utak vezetnek a demográfiai hanyatlás visszafordításához, hogyan lehet elérni, hogy aprófalvakban élni ne valamiféle kényszer, hanem rang legyen. A kizárólag saját forrásból finanszírozott „Jövő-szövő” műhelymunka olyan kreatív, kihívásokat szerető, együtt gondolkodásra kész, kellően motivált, a szakterületén jelentős ismeretanyagot felhalmozott és tapasztalt szakemberek bevonásával folyt, akik átérezték a probléma súlyát, azonosulni tudtak az üggyel. S mivel Alsómocsolád problémája nem egyedi, olyan megoldási lehetőségek kidolgozása volt a cél, amik Alsómocsoládon történő kipróbálását követően megfelelően dokumentálva publikálhatók és lehetséges módszerként terjeszthetők. Tapasztalatunk szerint a fejlődés és a siker kulcsa a folyamatos együttgondolkodás, mindig új és újabb megoldások keresése, kidolgozása és kipróbálása. Hiszen, ahogy Napoleon Hill fogalmazott: „Amit egyetlen elme előállíthat, felhalmozhat, birtokolhat más elméktől függetlenül, viszonylag kevés. De amit egyetlen agy összegyűjthet és irányíthat más, jól együttműködő elmékkel együtt, gyakorlatilag határtalan."
 
 
DOKUMENTUMOK
 
Létesítő okirat:
 
Szabályzatok:
 
Számviteli beszámolók és közhasznúsági jelentések:
 
 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai:
 
 
 

   RIGAC   

Rigac Jancsi betyárról, a Baranyai-Hegyhát leghíresebb rablójáról nevezte el Alsómocsolád Község Önkormányzata az új helyi fizetőeszközt, a Rigacot. A bankók egyik oldalán színes fotók mutatják be az alsómocsoládi nevezetesebb épületeket, míg a másik oldalon a településről készült tájkép látható, halászó szürke gémekkel az előtérben.
 
 
 
Alsómocsolád Község Önkormányzata 2013. május 1-jén, 7,5 millió Ft értékben helyi fizetőeszközt bocsátott ki. A Rigac hasonlóan funkcionál, mint a hivatalos fizetőeszköz, de kizárólag Alsómocsolád közigazgatási területén lehet vele fizetni különböző helyi szolgáltatásokért, helyi termékekért, az Önkormányzat egyes szolgáltatásaiért, de felhasználható helyi adó befizetésre is. A Rigac kiegészítő jövedelmet biztosít, élénkíti a helyi gazdaságot, mert ösztönzi helyi áruk előállítását és helyi szolgáltatások nyújtására sarkall. Kíméli a hivatalos fizetőeszközt, a forintot. Javítja az életminőséget, tehát boldogabbá tesz.
 

A Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft. 2016 óta a helyi pénz, a Rigac kiadó szervezete, e mellett működteti a Rigac Elszámoló Központot.

 

DOKUMENTUMOK