Hitélet

Az alsómocsoládi katolikus közösség az Újkorban templom építésével mutatta meg jelenlétét.
 
A templom felépítését a település birtokosa, a Perczel család vállalta magára. Perczel András Tolna vármegye szolgabírája végrendeletében 15 ezer forintot különített el a mocsoládi templom felépítésére, amit Szent András apostol tiszteletére szenteltek fel 1836. október 16-án; a szertartást négyesi báró Szepesy Ignác püspök végezte. Az első magyar nyelvű misét Szépe János mágocsi, a német nyelvűt Wagner Alajos köblényi plébános mondta. A templom klasszicista stílusban épült, szószéke és orgonája a klasszicizmus elején jellemző copf füzéreket visel. 
 
A közösség fejlődését a Plébánia 1843-as alapítása jelzi, amiből látszik, hogy erőteljes és fejlődőképes hitközség alakult ki itt. Plébánosaink, Dittrich Józseftől kezdődően Hegedűs Lászlóig olyan közösséget formáltak, ami hitében, buzgalmában mindmáig jelen van azon emberek életében, akik ma a katolikus közösség tagjai.
 
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felhívásban kérte a nagyközönséget Erzsébet ligetek, parkok létesítésére. Kisebb községek is igyekeztek szerepet vállalni a királyné emlékének ébrentartásában, lehetőségeikhez mérten próbálva részt venni a felhívásban, fákat ültetve a községháza, a templom, vagy az iskola környékére. A mozgalomhoz Alsómocsolád is csatlakozott; a templomkertbe ültetett hársfák ma is Erzsébet nevét viselik. 
 
A templom kertjében található a falu legrégebbi szobra, amely Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. A kertben sétálva a hívők találkozhatnak Szent Flórián vértanú szobrával, a Rózsafüzér társulat által állíttatott kereszttel, valamint a világháborúkban elhunyt hősök, és a Gulágra hurcolt Alsómocsoládiak tiszteletére állított emlékművekkel is.
 
Az Angster cég által készített orgonát 1942. augusztus 20-án nagy ünnepség keretein belül adták át az alsómocsoládi templomnak és Kun Lajos kerületi esperes szentelte fel, így méltán kiérdemli a zeneművészeti érték megnevezést. Orgonánk egyben versenyorgona is, templomunkban hangversenyek megrendezésére is több alkalommal került már sor.
 
1970-től a mágocsi papok látják el a hívek lelki vezetését, gondozását. A templom, a falu vezetésének is köszönhetően szép állapotban van, várva azt a lelki megújulást, ami ismét megtölti hívő emberekkel, ugyanazzal a buzgalommal, amellyel egykor az Alsómocsoládiak is fontosnak érezték, hogy templomot építsenek.
 
Mágocsi Plébánia
Címe: 7342 Mágocs, Templom tér 8.
Telefon: +36-72/451-103
Plébániavezető: Csibi Imre